EVANGELI SEGONS

MARC 

13

Senyals de la fi dels temps
(Mt 24,1-14 Lc 21,5-19)

1 Quan ell sortia del temple, un dels seus deixebles li digué: "Mestre, mira quines pedres i quins edificis."
2 Jesús li respongué: "¿Veus aquests magnífics edificis? No en quedarà pedra sobre pedra; tot serà enderrocat."
3 Un cop, s'estava assegut a la muntanya de les Oliveres, de cara al temple; Pere, Jaume, Joan i Andreu li van preguntar a part:
4 "Digues-nos quan tindrà lloc això i quin senyal indicarà que totes aquestes coses són a punt de complir-se."
5 Jesús es posà a dir-los: "Mireu que ningú no us enganyi.
6 En vindran molts que s'apropiaran del meu nom i diran: Aquest sóc jo, i enganyaran molta gent.
7 Però vosaltres, quan sentireu parlar de guerres i de rumors de guerres, no us alarmeu; això ha de succeir, però no és encara la fi.
8 Perquè s'alçarà nació contra nació i regne contra regne. Hi haurà terratrèmols en diversos llocs, i la fam s'estendrà. Això serà el començament dels dolors de part.

Les persecucions
(Mt 24,15-31 Lc 21,20-28)

9 "Vetlleu per la vostra seguretat: us duran als tribunals religiosos i a les sinagogues, i per causa meva sereu apallissats i us faran comparèixer davant de governants i de reis, perquè doneu testimoniatge davant d'ells.
10 A més, cal que primer sigui predicat l'Evangeli a totes les nacions.
11 I quan us portin per lliurar-vos, no tingueu preocupacions prèvies pel que haureu de dir, millor que digueu el que us sigui inspirat en aquell moment, perquè no sou vosaltres els qui parlareu, sinó l'Esperit Sant.
12 Un germà lliurarà el seu germà a la mort, i un pare, el fill; els fills es rebel·laran contra els pares i els mataran.
13 I sereu odiats de tothom a causa del meu nom; però el qui hagi resistit fins a la fi se salvarà.
14 Quan veureu l'objecte abominable de la devastació situat on no ha d'estar (que el lector ho entengui), els qui es trobin a la Judea, que fugin a les muntanyes;
15 qui es trobi al terrat, que no baixi ni entri a casa per emportar-se'n res;
16 i qui es trobi al camp, que no torni enrere per recollir el mantell.
17 Ai de les dones embarassades i de les que criïn en aquells temps!
18 Pregueu perquè no s'escaigui a l'hivern,
19 perquè aquells temps seran de gran tribulació, tanta com no n'hi ha haguda cap de semblant des del començ del món que Déu va crear fins ara, ni n'hi haurà cap més.
20 I si el Senyor no escurcés aquells temps, no se salvaria ningú; però per amor als elegits que ell va triar, ha escurçat aquells temps.
21 Llavors, si algú us deia: 'Mireu, aquí hi ha el Crist' o, 'mireu, és allà', no us ho cregueu.
22 Perquè sorgiran falsos messies i falsos profetes, i faran senyals i prodigis per enganyar, si fos possible, els elegits.
23 Així que, vosaltres, vigileu: tot us ho he advertit per endavant.
24 Aquells dies, després d'aquella tribulació, el sol s'enfosquirà i la lluna deixarà de fer la seva claror,
25 els estels aniran caient del cel i els astres del cel seran sotraguejats.
26 Llavors veuran el Fill de l'Home que ve enmig dels núvols amb gran poder i glòria.
27 I enviarà els seus àngels per congregar els seus elegits dels quatre vents, de l'extrem de la terra fins a l'extrem del cel.

Cal estar sempre vetllant
(Mt 24,32-44 Lc 21,29-33)

28 "Apreneu del símil de la figuera. Quan les seves branques ja es tornen tendres i surten els brots, sabeu que l'estiu és a prop.
29 Igualment vosaltres, quan veureu que succeeixen aquestes coses, sapigueu que ja és a prop, a les portes.
30 Us asseguro que no passarà aquesta generació sense que s'hagin acomplert aquestes coses.
31 El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran.
32 Però, pel que fa al dia i a l'hora, ningú no en sap res, ni els àngels del cel, ni el Fill; només el Pare.
33 Vigileu, doncs, i vetlleu, perquè no sabeu quan serà el moment.
34 És com un home que se'n va de viatge i deixa la casa sota la responsabilitat dels criats, a cada un la seva tasca, i al porter li recomana que vigili.
35 Vetlleu, perquè no sabeu quan vindrà l'amo de la casa, si al capvespre, a mitjanit, al cant del gall o a la matinada.
36 No fos cas que arribi de sobte i us trobi adormits.
37 El que us dic a vosaltres, ho dic a tothom: Vetlleu!"