EVANGELI SEGONS

LLUC 

5

Els primers deixebles. Pescadors d'homes
(Mt 4,18-22 Mc 1,16-20)

1 En certa ocasió que la gent s'aglomerava damunt d'ell per escoltar la paraula de Déu, i ell es trobava a la riba del llac de Genesaret,
2 veié dues barques aturades a la riba del llac; els pescadors n'havien baixat i rentaven les xarxes.
3 Pujà en una de les barques, la que era de Simó, i li demanà que l'enretirés una mica de terra i, assegut, instruïa les multituds de la barca estant.
4 Quan acabà de parlar digué a Simó: "Tira endins i caleu les xarxes per pescar."
5 Simó li fa: "Mestre, tota la nit hi hem estat bregant i no hem agafat res; però ja que tu ho dius, calaré les xarxes."
6 Tan bon punt ho hagueren fet, van agafar una quantitat de peixos tan gran que les xarxes se'ls esquinçaven.
7 Llavors feren senyals als companys de l'altra barca que vinguessin a ajudar-los; ells hi anaren i van omplir les dues barques, tant que perillaven d'enfonsar-se.
8 En veure-ho, Simó Pere es llançà als genolls de Jesús dient: "Aparta't de mi, Senyor, que sóc un home pecador."
9 I és que l'estupor s'havia apoderat d'ell i de tots els qui l'acompanyaven, per la pesca que havien fet.
10 El mateix succeí a Jaume i Joan, els fills de Zebedeu, que eren socis de Simó. Però Jesús digué a Simó: "No tinguis por, des d'ara seràs pescador d'homes."
11 Ells, retornades les barques a terra, ho van deixar tot i el van seguir.

El leprós i el paralític
(Mt 8,1-4; 9, 1-8 Mc 1,40-2, 12)

12 Una vegada, Jesús es trobava en una població on hi havia un home cobert de lepra. Aquest, en veure Jesús, es prosternà fins a terra i li pregava: "Senyor, si vols pots netejar-me."
13 Jesús va estendre la mà, el tocà i li digué: "Ho vull, queda net"; i a l'instant li desaparegué la lepra.
14 Llavors li manà: "No ho diguis a ningú, sinó vés a presentar-te al sacerdot i ofereix per la teva purificació el que Moisès va ordenar, perquè en tinguin constatació."
15 La seva anomenada s'estenia cada vegada més, i s'aplegava molta gent per sentir-lo i per fer-se guarir les seves malalties;
16 però ell es retirava als llocs solitaris per dedicar-se a la pregària.
17 Un dia que ell estava ensenyant, hi havia també allí asseguts uns fariseus i uns mestres de la Llei vinguts de tots els pobles de la Galilea, de la Judea i de Jerusalem; i un poder del Senyor el movia a guarir.
18 Amb això que uns homes que duien una llitera amb un paralític intentaven d'introduir-lo per posar-lo davant d'ell,
19 i no trobant la manera de fer-ho a causa de la gentada, van pujar al terrat, i separant les rajoles el van baixar amb la llitera al mig, davant Jesús.
20 Ell, veient la seva fe, digué: "Home, et són perdonats els teus pecats."
21 Els mestres de la Llei i els fariseus van començar a rondinar i deien: "Qui és aquest que diu blasfèmies? Qui pot perdonar pecats, sinó únicament Déu?"
22 Però Jesús, que coneixia els seus pensaments, els respongué: "Què penseu dins vostre?
23 Què és més fàcil, dir: Et són perdonats els pecats, o bé dir: Aixeca't i posa't a caminar?
24 Doncs ara sabreu que el Fill de l'Home té autoritat a la terra de perdonar els pecats." Llavors digué al paralític: "T'ho mano, alça't, carrega't la llitera i vés-te'n a casa."
25 A l'instant s'alçà davant de tots, prengué la llitera on jeia i se'n va anar a casa seva lloant Déu.
26 Tots es van quedar atònits, i donaven gràcies a Déu, plens de reverència, i deien: "Avui hem vist coses meravelloses."

Leví, el recaptador
(Mt 9,9-13 Mc 2,13-17)

27 Després d'això, va sortir i es fixà en un recaptador que es deia Leví, assegut a la taula dels tributs, i li va dir: "Segueix-me."
28 Ell ho deixà tot, s'aixecà i el va seguir.
29 Després Leví va preparar un gran convit a casa seva, i a taula amb ells s'hi trobaven un bon grup de recaptadors i moltes altres persones.
30 Els fariseus i el seu grup de mestres de la Llei rondinaven i deien als deixebles: "Com és que mengeu i beveu amb els recaptadors i els pecadors?"
31 Jesús els va respondre: "No són pas els qui estan bons els qui tenen necessitat de metge, sinó els malalts.
32 No he vingut a cridar justos, sinó pecadors perquè es penedeixin."

El dejuni
(Mt 9,14-17 Mc 2,18-22)

33 Aleshores ells li digueren: "Els deixebles de Joan dejunen sovint i fan pregàries, com també els dels fariseus; en canvi, els teus mengen i beuen."
34 Jesús els digué: "¿És que voldríeu fer dejunar els convidats a les noces mentre el nuvi és amb ells?
35 Prou vindrà un dia que el nuvi els serà pres, llavors aquells dies dejunaran."
36 I els deia també una paràbola: "Ningú no esquinça un tros de mantell nou per apedaçar-ne un de vell: malmetria el nou, i el pedaç del nou no s'adiria amb el vell.
37 Tampoc ningú no aboca vi novell en bots vells: el vi novell rebentaria els bots i es vessaria, i es perdrien el bots.
38 El vi novell cal abocar-lo en bots nous.
39 I ningú que hagi begut vi vell no voldrà beure després vi novell, perquè diu: El vell és millor."