EVANGELI SEGONS

LLUC 

4

Les temptacions del Fill de Déu
(Mt 4,1-11 Mc 1,12-13)

1 Jesús, ple de l'Esperit Sant, va tornar del Jordà, i l'Esperit el va fer anar pel desert,
2 on el diable l'estigué temptant durant quaranta dies. Tots aquells dies els va passar sense menjar res, i a la fi va tenir fam.
3 Aleshores el diable li digué: "Si ets Fill de Déu, mana a aquesta pedra que es torni pa."
4 Jesús li va respondre: "Diu l'Escriptura: L'home no viu sols de pa."
5 Després se l'endugué amunt; en un instant li féu veure tots els reialmes del món,
6 i el diable li digué: "Et puc donar tot aquest poder i tota aquesta glòria, perquè m'ha estat concedit a mi i ho dono a qui jo vull;
7 només que et prosternis davant meu, tot serà teu."
8 Jesús li replicà: "Diu l'Escriptura: Adoraràs el Senyor, el teu Déu, i només a ell donaràs culte."
9 Aleshores el conduí a Jerusalem, el deixà damunt el pinacle del temple i li digué: "Si ets Fill de Déu, llança't daltabaix des d'aquí,
10 perquè l'Escriptura diu:
Donarà ordre als seus àngels que et guardin,
11 i que et duguin a les palmes de les mans,
a fi que els teus peus no ensopeguin en cap pedra."
12 Però Jesús li replicà: "Diu l'Escriptura: No temptaràs el Senyor, el teu Déu."
13 Quan el diable hagué esgotat totes les temptacions, el va deixar estar esperant una altra ocasió.

Jesús rebutjat a Natzaret
(Mt 13,53-58 Mc 6,1-6)

14 Aleshores Jesús, amb la força de l'Esperit, va tornar a la Galilea, i la seva fama s'estengué per tota la comarca.
15 I ell anava ensenyant per les sinagogues i era exalçat per tothom.
16 Anà a Natzaret, on s'havia criat. El dissabte, com tenia per costum, anà a la sinagoga, i es va aixecar per fer la lectura.
17 Li donarem el volum del profeta Isaïes, el desplegà i va trobar el passatge on hi ha escrit:
18 L'Esperit del Senyor és sobre meu,
per això m'ha ungit, per a portar el missatge joiós als pobres,
m'ha enviat a proclamar la llibertat als captius
i als cecs la recuperació de la vista,
a posar en llibertat els oprimits
19 i a proclamar l'any de gràcia del Senyor.
20 Plegà el volum, el va tornar a l'assistent i s'assegué. Tots els qui eren a la sinagoga tenien els ulls clavats en ell.
21 Aleshores es posà a dir-los: "Avui s'ha fet realitat aquest passatge que acabeu de sentir."
22 Tothom parlava bé d'ell i s'admiraven de les paraules plenes de gràcia que sortien de la seva boca, i deien: "¿No és el fill de Josep, aquest?"
23 Ell els respongué: "Segurament que em retraureu aquella dita: Metge, cura't a tu mateix. Fes també aquí, al teu poble, tot allò que diuen que has fet a Cafarnaüm."
24 I afegí: "Us asseguro que no hi ha cap profeta que sigui ben rebut a la pròpia terra.
25 Però també us asseguro que hi havia moltes viudes a Israel en temps d'Elies, quan el cel restà tancat durant tres anys i mig i sobrevingué una fam espantosa per tot el país,
26 però Elies no fou enviat a cap d'elles, sinó a una viuda de Sarepta de Sidó.
27 També hi havia molts leprosos a Israel en temps del profeta Eliseu, però cap d'ells no fou purificat, sinó el sirià Naaman."
28 En sentir això, tots els qui eren a la sinagoga es van indignar,
29 i, aixecant-se, el tragueren fora del poble i el dugueren fins a un cingle del turó sobre el qual s'alçava el seu poble, amb el propòsit d'estimbar-lo;
30 Jesús, però, passant per entremig d'ells, se'n va anar.

Miracles a Cafarnaüm
(Mt 8,14-17 Mc 1,21-34)

31 Llavors baixà a Cafarnaüm, població de la Galilea, i els dissabtes els ensenyava.
32 I quedaven admirats de la seva manera d'ensenyar, perquè parlava amb autoritat.
33 A la sinagoga hi havia un home posseït per l'esperit d'un dimoni impur, i va cridar amb veu forta:
34 "Ah! Per què et fiques amb nosaltres, Jesús de Natzaret? ¿Has vingut ha destruir-nos? Sé qui ets tu: el Sant de Déu."
35 Però Jesús el reprengué: "Calla i surt d'ell!" Llavors el dimoni el llançà al mig i en sortí sense fer-li cap mal.
36 L'estupor es va apoderar de tothom, i es preguntaven entre ells: "Quina mena de paraula és aquesta que amb autoritat i poder dóna ordres als esperits impurs, i surten?"
37 I la seva fama s'anà escampant per tots els indrets de la comarca.
38 En sortir de la sinagoga, entrà a casa de Simó. La sogra de Simó patia una gran febrada, i li van demanar que l'atengués.
39 Ell, inclinat al seu damunt, va increpar la febre, i la febre la va deixar; tot seguit es va llevar i es posà a servir-los.
40 Així que es va pondre el sol, tothom qui tenia malalts de diverses malalties els hi duien, i ell els imposava les mans a cada un i els guaria.
41 També, de molts en sortien dimonis cridant i dient-li: "Tu ets el Fill de Déu!" Però ell els renyava i no els deixava parlar, perquè sabien que ell era el Crist.
42 Així que es féu de dia, va sortir i se n'anà en un lloc solitari. La gent que l'anava cercant va arribar fins a ell, i volien retenir-lo perquè no els deixés,
43 però ell els digué: "També haig d'anunciar la bona nova del Regne de Déu a les altres poblacions, que per això he estat enviat."
44 I anava predicant per les sinagogues de la Judea.