EVANGELI SEGONS

LLUC 

17

L'escàndol, la correcció i la fe
(Mt 18,6-7, 21-22 Mc 9,42)

1 Després va dir als seus deixebles: "És impossible que no vinguin escàndols; però, ai d'aquell qui n'és la causa!
2 Més li valdria que li pengessin una roda de molí al coll i el tiressin al mar, abans que escandalitzar un d'aquests petits.
3 Tingueu compte de vosaltres mateixos! Si el teu germà peca, reprèn-lo; i si se'n penedeix, perdona'l.
4 I si peca contra tu set vegades al dia i torna set vegades a tu i et diu: 'Me'n penedeixo', el perdonaràs."
5 Llavors els apòstols van dir al Senyor: "Augmenta'ns la fe."
6 El Senyor va contestar: "Si tinguéssiu una fe com un gra de mostassa, diríeu a aquesta morera: 'Arrenca't de soca-rel i planta't al mar, i us obeiria.'
7 I, qui de vosaltres, si té un servent llaurant o pasturant el ramat, quan torna del camp li dirà: 'Corre, passa i seu a taula?'
8 ¿No li dirà, més aviat: 'Prepara'm el sopar, disposa't a servir-me mentre menjo i bec, i després ja menjaràs i beuràs tu?'
9 ¿Que potser heu d'estar agraïts al mosso perquè ha fet allò que li heu manat?
10 Així també vosaltres, quan haureu fet tot el que us ha estat manat, digueu: 'Som uns servents incompetents; només hem fet el que havíem de fer'."

Els deu leprosos

11 Tot fent camí a Jerusalem, travessava per la Samaria i la Galilea.
12 Quan anava a entrar en una certa població, li van sortir a l'encontre deu leprosos que es van deturar un tros lluny
13 i digueren cridant: "Jesús, Mestre, compadeix-te de nosaltres."
14 En veure'ls els digué: "Aneu a presentar-vos als sacerdots." I succeí que mentre hi anaven van quedar nets.
15 Un d'ells, adonant-se que ja havia quedat net, va tornar enrere lloant Déu amb grans crits,
16 i s'abocà de cara a terra, als peus de Jesús, donant-li gràcies. Precisament aquest era un samarità.
17 Jesús digué: "¿No han quedat nets tots deu? Doncs, on són els altres nou?
18 ¿No hi ha hagut cap altre que hagi tornat per donar gràcies a Déu, sinó només aquest estranger?"
19 I dirigint-se a ell li va dir: "Aixeca't, vés-te'n. La teva fe t'ha salvat."

El dia del Fill de l'Home
(Mt 24,23-28.37-41)

20 Interrogat pels fariseus sobre quan vindria el Regne de Déu, els va contestar: "El Regne de Déu no ve pas advertint la seva vinguda.
21 No podran dir: 'Mireu-lo, és aquí, o és allà, perquè el Regne de Déu és enmig vostre'."
22 Però als deixebles els digué: "Vindrà un temps que desitjareu veure ni que sigui un sol dia del Fill de l'Home, i no el veureu.
23 Us diran: 'Mireu-lo, és allà, o: mireu-lo, és aquí.' No hi aneu pas, ni el seguiu.
24 Perquè igual com quan esclata el llampec, que resplendeix d'un cap a l'altre de l'horitzó, així serà el Fill de l'Home en el seu dia.
25 Abans, però, ha de patir molt i ser rebutjat per aquesta gent d'avui.
26 El mateix que va passar en temps de Noè és el que passarà també en els dies del Fill de l'Home:
27 menjaven, bevien i es casaven, fins al dia que Noè va entrar a l'arca; llavors sobrevingué el diluvi i els exterminà tots.
28 Igualment com va passar en temps de Lot: menjaven, bevien, compraven, venien, sembraven i construïen;
29 però el dia que Lot va sortir de Sodoma va ploure foc i sofre del cel i els exterminà tots.
30 Així mateix passarà el dia que el Fill de l'Home es manifesti.
31 Aquell dia, qui es trobi al terrat i tingui les seves coses dins la casa, que no baixi pas a recollir-les; i el qui es trobi al camp, igualment, que no torni enrere.
32 Recordeu-vos de la dona de Lot.
33 El qui busqui conservar la seva vida, la perdrà; i el qui la perdi, viurà.
34 Us asseguro que aquella nit, si n'hi ha dos en un mateix llit, l'un serà pres i l'altre deixat;
35 si hi ha dues dones molent plegades, l'una serà presa i l'altra serà deixada.
36 [Dos seran al camp, l'un serà pres i l'altre deixat.]"
37 Li digueren: "On serà, Senyor?" Ell els contestà: "On hi hagi el cos, allí s'aplegaran els voltors."