EVANGELI SEGONS

JOAN 

8

La dona adúltera

1 Però Jesús se n'anà a la muntanya de les Oliveres.
2 A la matinada es presentà altra vegada al temple, i tot el poble va acudir a ell, que un cop assegut es posà a ensenyar-los.
3 Llavors, els mestres de la Llei i els fariseus li portaren una dona que havia estat sorpresa en adulteri, i posant-la dreta al mig
4 li diuen: "Mestre, aquesta dona ha estat sorpresa en l'acte mateix de l'adulteri.
5 Moisès, en la Llei, ens mana d'apedregar aquesta mena de dones; però tu, què hi dius?"
6 Deien això posant-li un parany, a fi d'obtenir algun motiu per acusar-lo. Però Jesús s'ajupí i es posà a escriure a terra amb un dit.
7 Però com que ells insistien a preguntar-li, s'alçà i els digué: "Aquell de vosaltres que no tingui cap pecat, que sigui el primer a llançar-li una pedra."
8 Tornà a ajupir-se i seguia escrivint a terra.
9 Ells, en sentir això, van anar marxant l'un darrere l'altre, començant pels més vells, i es va quedar sol amb la dona al mig.
10 Aleshores Jesús s'alçà i preguntà a la dona: "On són? ¿Ningú no t'ha condemnat?"
11 Ella respongué: "Ningú, Senyor." Jesús li digué: "Tampoc jo no et condemno. Vés-te'n i d'ara endavant no pequis més."

Jesús, la llum del món

12 Una altra vegada, Jesús els tornà a parlar i els digué: "Jo sóc la llum del món; el qui em segueix no caminarà a les fosques, sinó que tindrà la llum de la vida."
13 Li replicaren els fariseus: "Tu dones testimoniatge de tu mateix: el teu testimoniatge no es pot acceptar."
14 Jesús els respongué: "Encara que dono testimoniatge de mi mateix, és vàlid, perquè sé d'on he vingut i on vaig, mentre que vosaltres no sabeu d'on he vingut ni on vaig.
15 Vosaltres jutgeu humanament; jo no jutjo ningú.
16 Però si jutgés, el meu judici seria vàlid, perquè no sóc jo sol, sinó jo i el Pare que m'ha enviat,
17 i en la vostra Llei consta que el testimoniatge de dos homes és vàlid.
18 Jo testifico de mi mateix, cert, però el Pare que m'ha enviat també testifica de mi."
19 Li preguntaven: "On és el teu pare?" Respongué Jesús: "Ni em coneixeu a mi ni coneixeu el meu Pare. Si em coneguéssiu a mi, també coneixeríeu el meu Pare."
20 Aquestes paraules les va dir mentre ensenyava en el temple, a la sala del tresor, i ningú no el va detenir, perquè encara no havia arribat la seva hora.

Jesús va al Pare

21 Una altra vegada els digué: "Me'n vaig i em buscareu, però morireu en el vostre pecat. On jo vaig, vosaltres no hi podeu venir."
22 Aleshores els jueus comentaven: "Potser es vol matar, aquest, i per això diu: On jo vaig, vosaltres no hi podeu venir?"
23 També els deia: "Vosaltres sou d'aquí baix, jo sóc d'allà dalt; vosaltres sou d'aquest món, jo no sóc d'aquest món.
24 Per això us he dit que morireu en els vostres pecats. Sí, morireu en els vostres pecats, si no creieu que jo sóc el qui sóc."
25 Li fan: "I qui ets tu?" Jesús els digué: "¿No us ho estic dient des de bon començament?
26 Em queden moltes coses per dir-vos i per jutjar de vosaltres, però el qui m'ha enviat és fidedigne, i jo, allò que he sentit d'ell, és el que parlo al món."
27 Ells, però, no van comprendre que es referia al Pare.
28 Els digué Jesús: "Quan alçareu enlaire el Fill de l'Home, llavors sabreu que jo sóc el qui sóc, i que no faig res pel meu compte; solament parlo d'allò que el meu Pare em va ensenyar.
29 El qui m'ha enviat és amb mi; no m'ha deixat sol, perquè sempre faig allò que el complau."
30 Mentre deia això, molts dels oients van creure en ell.

La veritat us farà lliures

31 Jesús deia als jueus que l'havien cregut: "Si persevereu en la meva paraula, sereu realment deixebles meus;
32 coneixereu la veritat i la veritat us farà lliures."
33 Ells li van contestar: "Som descendents d'Abraham i mai no hem estat esclaus de ningú. Com és que tu dius: Sereu lliures?"
34 Jesús els respongué: "És ben cert el que us dic: Tot aquell qui practica el pecat és esclau del pecat.
35 I l'esclau no es queda perpètuament a la casa; el fill sí que s'hi queda per sempre.
36 Així, doncs, si el Fill us allibera, sereu realment lliures.
37 Ja sé que sou descendents d'Abraham, però em voldríeu matar perquè la meva paraula no té cabuda en vosaltres.
38 Jo parlo del que he vist al costat del Pare; vosaltres, en canvi, feu el que heu sentit de la part del vostre pare."
39 Li van contestar: "El nostre pare és Abraham." Els diu Jesús: "Si sou fills d'Abraham, fareu les obres d'Abraham;
40 en canvi, ara, em voleu matar, a mi que us he dit la veritat que he sentit de Déu. Això, Abraham no ho va pas fer.
41 Vosaltres actueu igual que el vostre pare." Li replicaren: "Nosaltres no som bastards; només tenim un Pare, que és Déu."
42 Els va dir Jesús: "Si Déu fos el vostre Pare, m'estimaríeu a mi, perquè jo he sortit de Déu i vinc d'ell. Jo no he vingut pas pel meu compte, sinó que m'ha enviat ell.
43 Per què no enteneu el meu llenguatge? Doncs, perquè no podeu assimilar les meves paraules.
44 Vosaltres sou del vostre pare, el diable, i voleu complir els designis del vostre pare. Ell, des del principi destrueix els homes i no ha estat mai en la veritat, perquè no hi ha res d'autèntic, en ell. Quan diu la mentida, li surt de dins, perquè és un mentider i el pare de la mentida.
45 A mi, en canvi, que us dic la veritat, no em creieu.
46 Qui de vosaltres pot acusar-me de pecat? I si dic la veritat, per què no em creieu?
47 El qui és de Déu escolta les paraules de Déu. Per això vosaltres no m'escolteu, perquè no sou de Déu."


Abans que Abraham, jo sóc

48 Els jueus li van respondre: "¿No tenim raó de dir que tu ets un samarità i que estàs trastocat?"
49 Jesús va contestar: "No estic trastocat, sinó que honro el meu Pare; en canvi, vosaltres em deshonreu a mi.
50 Jo no busco la meva glòria; ja hi ha qui s'ocupa d'això, i de jutjar.
51 Us ho ben asseguro: si algú guarda la meva paraula, no veurà mai la mort."
52 Els jueus li digueren: "Ara estem segurs que estàs trastocat. Abraham i els profetes van morir, i tu dius: Si algú guarda la meva paraula no veurà mai la mort.
53 ¿És que tu ets més gran que el nostre pare Abraham, que va morir? I els profetes també van morir. Per qui et tens tu?"
54 Jesús respongué: "Si jo mateix em glorificava, la meva glòria no valdria res, però és el meu Pare qui em glorifica, aquell qui vosaltres dieu que és el vostre Déu;
55 i, tanmateix, vosaltres no el coneixeu. Jo, en canvi, sí que el conec, i si digués que no el conec seria tan mentider com vosaltres. El conec i l'obeeixo.
56 El vostre pare Abraham s'entusiasmà amb l'esperança de veure el meu dia; el va veure i se n'alegrà."
57 Li digueren els jueus: "Encara no tens cinquanta anys i has vist Abraham?"
58 Jesús els digué: "Us ben asseguro que abans que Abraham existís, jo sóc."
59 Aleshores prengueren pedres per apedregar-lo, però Jesús es va amagar i sortí del temple.