EVANGELI SEGONS

JOAN 

3

Jesús i Nicodem

1 Hi havia un fariseu anomenat Nicodem que era un dels principals jueus.
2 Aquest anà a Jesús de nit i li digué: "Rabí, sabem que ets un mestre enviat de Déu perquè ningú no pot fer els miracles que tu fas, si Déu no és amb ell."
3 Jesús respongué: "Pots estar ben segur que el qui no neix de nou no pot veure el regne de Déu."
4 Li diu Nicodem: "Com pot un home néixer quan ja és vell? És que pot tornar a entrar al si de la seva mare i tornar a néixer?"
5 Respongué Jesús: "T'ho ben asseguro: si un no neix de l'aigua i de l'Esperit no pot entrar en el regne de Déu.
6 Allò que ha nascut de la carn, és carn; allò que ha nascut de l'Esperit, és esperit.
7 No t'estranyi que t'hagi dit: Heu de néixer de nou.
8 El vent bufa on vol i en sents la remor, però no saps d'on ve ni on va. Així és tot aquell qui ha nascut de l'Esperit."
9 Nicodem digué: "Com és possible tal cosa?"
10 Respongué Jesús: "Tu ets el mestre d'Israel, i no saps això?
11 Et ben asseguro que parlem d'allò que sabem, i donem testimoniatge del que hem vist, però no accepteu el nostre testimoniatge.
12 Si quan us parlo de les coses terrenals no creieu, com creureu quan us parli de les celestials?
13 Ningú no ha pujat al cel, fora el qui ha baixat del cel: el Fill de l'Home.
14 I de la mateixa manera que Moisès va alçar la serp al desert, així cal que sigui alçat el Fill de l'Home,
15 a fi que tot aquell qui creu en ell tingui vida eterna.
16 Ja que Déu ha estimat tant el món, que ha donat el seu Fill únic perquè tot el qui creu en ell no es perdi, sinó que tingui vida eterna.
17 Perquè Déu no va enviar el seu Fill al món per condemnar el món, sinó perquè el món se salvi per mitjà d'ell.
18 El qui creu en ell no és condemnat; el qui no hi creu ja és condemnat, perquè no ha cregut en el nom del Fill únic de Déu.
19 La causa de la condemna rau en el fet que la llum vingué al món i els homes van estimar-se més les tenebres que la llum, perquè les seves obres eren dolentes.
20 Tot aquell qui practica el mal avorreix la llum, i no s'acosta a la llum de por que les seves obres siguin reprovades.
21 Però el qui practica la veritat s'acosta a la llum a fi que es vegi ben clar que les seves obres són fetes de Déu."

El goig de Joan s'ha realitzat

22 Després d'això, Jesús anà amb els seus deixebles cap al territori de la Judea, on es quedà amb ells i batejava.
23 També Joan batejava a Ainon, prop de Salim, perquè hi havia molta aigua; i la gent hi acudia a fer-se batejar.
24 Això era abans que Joan fos empresonat.
25 Llavors sorgí una discussió entre els deixebles de Joan i un jueu sobre qüestions de la purificació.
26 Van anar a trobar Joan i li van dir: "Rabí, aquell qui era amb tu a l'altra riba del Jordà, aquell de qui vas donar testimoniatge, ara bateja i tothom hi acudeix."
27 Joan respongué: "Un home només pot tenir el que li ha estat donat del cel.
28 Vosaltres mateixos sou testimonis que vaig dir: Jo no sóc el Crist, sinó que m'han enviat davant seu.
29 L'esposa és de l'espòs, però l'amic de l'espòs, que és present i l'escolta, s'omple de goig en sentir la veu de l'espòs. Ara bé, aquest és el meu goig, que s'ha realitzat.
30 Convé que ell creixi i que jo minvi.
31 Qui ve de dalt està per damunt de tots. Qui és de la terra és terrenal i parla de les coses de la terra. El qui ve del cel està per damunt de tots
32 i dóna testimoniatge del que ha vist i del que ha sentit, però el seu testimoniatge ningú no l'accepta.
33 Qui accepta el seu testimoniatge certifica que Déu és veraç.
34 El qui Déu ha enviat parla les paraules de Déu, ja que no li raciona pas l'Esperit.
35 El Pare estima el Fill i tot ho ha posat a la seva mà.
36 El qui creu en el Fill té la vida eterna; en canvi, qui es nega a creure en el Fill no veurà la vida, sinó que damunt seu pesa la ira de Déu."