CARTA DE

JAUME

5

Avís als rics explotadors

1 Ara toca als rics: Ploreu desconsoladament per les misèries que us sobrevindran.
2 Les vostres riqueses s'han podrit, els vostres vestits s'han arnat;
3 el vostre or i la vostra plata s'han rovellat, i el seu rovell farà de testimoni contra vosaltres i devorarà la vostra carn com un foc. Això és el que heu atresorat per als darrers dies!
4 Heus aquí que heu escatimat el jornal dels obrers que han segat els vostres camps, i ara clama, i els crits dels segadors han arribat a les orelles del Senyor dels exèrcits.
5 Heu viscut en plaers sobre la terra i heu estat dissoluts; heu afartat els vostres cors per al dia de la matança.
6 Heu condemnat i mort el just, i ell no s'ha resistit.

Esperar amb paciència

7 Per tant, tingueu paciència, germans, fins a la vinguda del Senyor. Mireu com el pagès espera el fruit preciós de la terra prenent paciència fins que s'assaona amb la pluja primerenca i la tardana.
8 Espereu, doncs, amb paciència, també vosaltres; refermeu l'ànim, que la vinguda del Senyor s'atansa.
9 Germans, no us queixeu els uns dels altres, perquè no hàgiu de ser judicats; mireu que el jutge ja és a les portes.
10 Preneu, germans, com a model de sofriment i de paciència els profetes que han parlat en nom del Senyor.
11 Ja sabeu que tenim per benaurats els qui han sofert pacientment; heu sentit parlar de la paciència de Job, i ja heu vist el final que li va donar el Senyor; perquè el Senyor és molt misericordiós i compassiu.

Sinceritat i pregària fervent

12 Sobretot, germans meus, no jureu ni pel cel ni per la terra, ni feu cap altre jurament, sinó que el vostre sí sigui un sí i el vostre no sigui un no, per tal que no caigueu en judici.
13 ¿Algú d'entre vosaltres està afligit? Que faci oració. ¿Algú està alegre? Que canti lloances.
14 ¿Està malalt algú d'entre vosaltres? Que faci venir els ancians de l'església i preguin damunt seu, i que l'ungeixin amb oli en el nom del Senyor.
15 L'oració de la fe salvarà el malalt, i el Senyor el refarà; i si hagués comès pecats, li seran perdonats.
16 Confesseu-vos les ofenses mútuament i pregueu els uns pels altres, a fi que sigueu guarits. L'oració fervent del just és molt poderosa:
17 Elies era un home amb els mateixos sentiments que nosaltres, i quan va pregar fervorosament que no plogués, no va ploure damunt la terra per espai de tres anys i mig.
18 I quan va tornar a pregar, el cel va donar la pluja, i la terra va germinar el seu fruit.
19 Germans meus, si algun de vosaltres s'ha desviat de la veritat i un altre el fa retornar,
20 sapigueu que el qui faci retornar un pecador del camí equivocat salvarà la seva vida de la mort i cobrirà una multitud de pecats.