CARTA DE

JAUME

2

Lliures de favoritismes

1 Germans meus, que la vostra fe en nostre Senyor gloriós, Jesucrist, estigui lliure de favoritismes.
2 Suposem que en la vostra congregació entra un home enjoiat i esplèndidament vestit, i també hi entra un pobre home mal vestit,
3 i demostreu deferència al qui va ben vestit dient-li: "Asseu-te aquí, en un bon lloc", i dieu al pobre: "Tu queda't allà dret, o asseu-te aquí sota el meu escambell",
4 ¿no seria una discriminació entre vosaltres? ¿No us faríeu jutges de fals criteri?

Rics en la fe i hereus del Regne

5 Estimats germans meus, escolteu: ¿No ha escollit Déu els pobres segons el món perquè siguin rics en la fe i hereus del Regne que ha promès als qui l'estimen?
6 En canvi, vosaltres heu ofès el pobre. ¿No són els rics els qui abusen de vosaltres i us arrosseguen als tribunals?
7 ¿No blasfemen ells el bon nom que porteu invocat damunt vostre?
8 Si veritablement compliu el manament regi segons les Escriptures: "Estimaràs el teu proïsme com a tu mateix", fareu el que és correcte;
9 però si teníeu favoritismes personals, cometríeu un pecat, i la llei us acusaria com a transgressors.
10 Perquè qualsevol qui observa sencera la llei, però falla solament en un punt, esdevé culpable de tots.
11 Aquell qui ha dit: "No adulteraràs", també ha dit: "No mataràs". I, si mates, encara que no hagis comès adulteri, ja ets transgressor de la llei.
12 Parleu i obreu pensant que heu d'ésser judicats per la llei de la llibertat.
13 Penseu que es judicarà sense misericòrdia el qui no va tenir misericòrdia: i la misericòrdia triomfa sobre el judici.

La fe sense obres és morta

14 De què serviria, germans meus, si algú deia que té fe, si no té obres? ¿Podrà la fe salvar-lo?
15 Suposem que un germà o una germana no tenen roba per a cobrir-se, ni res per a menjar aquell dia,
16 i que un de vosaltres els diu: "Aneu-vos-en en pau, abrigueu-vos i mengeu força", però no els doneu res del que materialment necessiten, de què serviria?
17 Així és també la fe: si no té obres és morta per si sola.
18 Però algú dirà: "Tu tens fe i jo tinc obres. Demostra'm la teva fe deixant a part les obres i jo et mostraré la meva fe per mitjà de les obres.
19 Tu creus que Déu és un de sol, i fas bé; també els dimonis ho creuen, i els fa tremolar."
20 ¿Vols saber, insensat, com és que la fe sense obres és morta?
21 El nostre pare Abraham, ¿no fou justificat per les obres quan va oferir el seu fill Isaac damunt l'altar?
22 ¿Veus com la fe va actuar conjuntament amb les seves obres, i com per mitjà de les obres la fe es feia completa?
23 Així es complí allò que diu l'Escriptura: "Abraham va confiar en Déu, i li fou comptat com a justícia, i fou anomenat amic de Déu."
24 Vegeu com l'home és justificat per les obres i no únicament per la fe.
25 Això mateix es pot dir de Rahab, la ramera, ¿no fou justificada per les obres, quan va acollir els missatgers i els va fer sortir per un altre camí?
26 Així com el cos sense l'esperit és mort, també la fe sense les obres és morta.