CARTA ALS

HEBREUS

2

Déu mateix avala la salvació

1 Per tant, cal que posem una total atenció a tot allò que hem escoltat, si no volem anar a la deriva.
2 Perquè, si la paraula dictada pels àngels ha tingut validesa, i qualsevol transgressió i desobediència ha rebut el càstig merescut,
3 com ens n'escaparem nosaltres, si ens despreocupem d'una salvació tan important? Aquesta, inicialment, va ser proclamada pel Senyor, ens ha estat confirmada pels qui la van sentir,
4 i Déu mateix també l'avala amb senyals, prodigis i miracles de tota mena, i amb la distribució dels dons que l'Esperit Sant fa com millor li sembla.

Jesucrist porta l'ajut als descendents d'Abraham

5 Perquè no ha subordinat pas al domini dels àngels el món futur del qual parlem.
6 En algun indret se'n dóna testimoni dient:
"Què és l'home perquè te'n recordis,
o el fill de l'home perquè te'n preocupis?
7 El vas fer un poc inferior als àngels,
el vas coronar de glòria i honor;
8 tot ho vas posar sota els seus peus. Per tant, en posar-ho tot sota el seu domini, s'entén que no ha quedat res fora de la seva potestat. Tanmateix, encara no veiem que ja li estigui tot sotmès,
9 però veiem el qui "va ser fet un poc inferior als àngels", Jesús, que per haver sofert la mort és "coronat de glòria i honor", a fi que per la gràcia de Déu tastés la mort en benefici de tothom.
10 Perquè convenia, en efecte, a aquell qui és creador i destinatari de totes les coses que existeixen, havent-se proposat de conduir molts fills a la glòria, perfeccionar, per mitjà del sofriment, l'autor de la salvació d'ells.
11 Posat que tant el qui santifica com els qui són santificats tenen tots una mateixa procedència, no s'avergonyeix d'anomenar-los germans,
12 quan diu:
"Anunciaré el teu nom als meus germans,
enmig de la congregació et lloaré",
13 i encara:
"Jo posaré en ell la meva confiança",
i segueix:
"Aquí estic jo amb els infants que Déu m'ha donat."
14 Així, doncs, ja que els infants comparteixen la sang i la carn, també ell n'ha participat igualment, a fi de reduir a la impotència per mitjà de la seva mort aquell qui tenia el domini de la mort, és a dir, el diable,
15 i alliberar tots els qui per la por de morir es mantenien esclaus tota la vida.
16 És evident que no ve pas per ajudar els àngels, sinó que porta l'ajut als descendents d'Abraham.
17 Per això calia que es fes en tot semblant als germans, per tal d'esdevenir el summe sacerdot compassiu i fidedigne en allò que pertoca a Déu, per a expiar els pecats del poble.
18 Perquè pel fet d'haver passat personalment la prova del dolor, pot socórrer els qui són provats.