CARTA ALS

HEBREUS

12

Amb la mirada fixa en l'autor de la fe

1 Per tant també nosaltres, envoltats com estem per un núvol tan gran de testimonis, desfem-nos de tota impedimenta i del pecat que se'ns arrapa, i correm amb constància la competició que se'ns proposa,
2 amb la mirada fixa en l'autor i perfeccionador de la fe, Jesús, el qual, davant la joia que se li proposava, va acceptar la creu, menyspreant la ignomínia, i està assegut a la dreta del tron de Déu.
3 Mediteu, doncs, en aquell qui va suportar un atac tan fort contra si mateix de part dels pecadors, a fi que no defalliu ni sigueu abatuts pel desànim.
4 Encara no heu hagut de resistir fins a vessar la sang, en la vostra lluita contra el pecat,
5 i heu oblidat la recomanació que com a fills us és adreçada:
"Fill meu, no menyspreïs la correcció del Senyor,
ni et desanimis quan et renya,
6 perquè el Senyor reprèn aquell qui estima,
i assota els fills que reconeix com a seus."
7 Si sofriu és per a la vostra correcció: Déu us tracta com a fills; perquè, quin fill hi ha que el pare no corregeixi?
8 Si vosaltres estiguéssiu eximits de la disciplina que tothom ha de passar, voldria dir que seríeu bastards, i no pas fills legítims.
9 Endemés, hem tingut els nostres pares naturals que ens corregien i els hem respectat; ¿no ens subjectarem amb més raó al Pare de la vida espiritual per a tenir vida?
10 I aquells ens corregien per una curta durada i segons els semblava; ell, en canvi, ho fa mirant la nostra conveniència, perquè vol que siguem sants com ell.
11 Ben cert que de primer moment no hi ha cap correcció que sembli agradable, més aviat és desagradable, però, més endavant, recompensa els qui s'hi han entrenat, amb un fruit pacífic de justícia.
12 Per això,
"redreceu les mans caigudes i els genolls afeblits,
13 i busqueu camins planers per als vostres peus",
a fi que el membre que coixeja no es desllorigui, sinó que, més aviat, es guareixi.

Cal vetllar per no ser privats de la gràcia de Déu

14 Procureu de viure en pau amb tothom i de dur una vida santa; sense això ningú no veurà el Senyor.
15 Vetlleu perquè ningú no sigui privat de la gràcia de Déu; perquè no rebroti cap arrel amargant que provoqui la discòrdia i acabi contaminant tota la comunitat;
16 perquè ningú no es prostitueixi ni es torni profanador, com Esaú, que a canvi d'un sol plat de menjar es va vendre el seu dret de primogenitura.
17 I ja sabeu que quan més tard volia recuperar la benedicció fou rebutjat, ja que no va trobar cap manera de rectificar els fets, tot i haver-la buscat amb llàgrimes.
18 No us heu pas acostat a una realitat tangible, amb foc ardent, ni a la nuvolada, ni a la fosca torbonada,
19 ni a l'estrèpit de la trompeta, ni a la veu potent que parlava, talment que quan la van sentir pregaven que no els dirigís cap més paraula,
20 perquè no podien suportar allò que exigia: fins un animal, si toca la muntanya, serà apedregat.
21 I tan espantós era l'espectacle que Moisès va dir: "Estic espantat i tremolo de por."
22 Però vosaltres us heu acostat a la muntanya de Sió, a la ciutat del Déu vivent, la Jerusalem celestial; a miríades d'àngels en aplec festiu;
23 a l'assemblea dels primogènits ja inscrits al cel; a Déu, jutge universal; als esperits dels justos que han assolit la meta;
24 a Jesús, mitjancer d'una nova aliança, i a la sang purificadora, que parla més favorablement que la d'Abel.
25 Mireu de no refusar el qui ens parla, perquè si aquells qui van refusar el qui exhortava des de la terra no van poder escapar del càstig, molt menys ens n'escaparem nosaltres, si girem l'esquena al qui ens amonesta des del cel.
26 En aquell moment la seva veu va fer tremolar la terra, però ara ha fet aquesta promesa: "La propera vegada faré tremolar no solament la terra, sinó el cel i tot."
27 L'expressió "la propera vegada" indica la mudança de les coses que trontollen, en tant que creació temporal, a fi que subsisteixin les incommovibles.
28 Per això, ja que rebem un regne incommovible, tinguem agraïment, i per aquest regne donem culte a Déu d'una manera agradable, amb reverència i respecte,
29 que el nostre Déu és un foc devorador.