CARTA ALS

GÀLATES

2

Pau reconegut pels apòstols

1 Més tard, passats catorze anys, vaig pujar una altra vegada a Jerusalem amb Bernabé, emportant-me també Titus.
2 Vaig pujar-hi mogut per una revelació, i , en conversa privada, vaig explicar als notables de quina manera predico l'evangeli als pagans, per assegurar-me que el que faig o el que ja he fet no va desencaminat
3 Doncs bé, ni tan sols Titus, que venia amb mi, no va ser obligat a circumcidar-se, tot i que era grec.
4 I això malgrat els falsos germans intrusos que s'havien infiltrat entre nosaltres per espiar la llibertat que nosaltres tenim amb Crist Jesús, amb intenció d'esclavitzar-nos,
5 als quals, ni per un moment, no ens vam avenir a subjectar-nos, per tal que la veritat de l'evangeli es mantingués intacta entre vosaltres.
6 En canvi, de part dels considerats principals (no m'interessen els seus valors passats o presents, perquè Déu no fa accepció de persones) a mi no em van imposar res de nou;
7 al contrari: van comprendre que se m'havia confiat l'evangeli de la incircumcisió, com a Pere el de la circumcisió,
8 ja que aquell qui ha capacitat Pere per al seu apostolat entre els jueus, m'ha capacitat també a mi per als pagans.
9 Per això, Jaume, Cefes i Joan, considerats com a puntals de l'església, reconegueren la gràcia que se m'havia concedit i ens donaren la mà, a mi i a Bernabé, en senyal de convinença: nosaltres aniríem als gentils, i ells anirien als jueus.
10 Només ens demanaren que ens recordéssim dels pobres, i això és el que precisament he mirat de complir diligentment.

Pau censura el comportament de Pere

11 Però, quan Cefes vingué a Antioquia, m'hi vaig haver d'encarar, perquè era evidentment censurable.
12 En efecte, abans que arribessin alguns del grup de Jaume, menjava amb els d'origen gentil; però així que arribaren, es retreia d'aquells i se n'apartava, com si temés els d'origen jueu.
13 Aleshores, també els altres jueus dissimulaven com feia ell, de manera que fins i tot Bernabé acabà simulant com ells.
14 Però, quan vaig veure que no caminaven rectament segons la veritat de l'evangeli, vaig dir a Cefes davant de tothom: Si tu, que ets jueu, vius a la manera gentil i no a la jueva, com és que obligues els gentils a comportar-se com a jueus?
15 Nosaltres som jueus de naixement i no tenim res a veure amb els pagans pecadors,
16 però sabem que ningú no és rehabilitat per les obres de la Llei, sinó solament per la fe de Jesucrist; nosaltres també hem cregut en el Crist Jesús, a fi d'ésser rehabilitats per la fe del Crist i no per les obres de la Llei, ja que ningú no serà rehabilitat per les obres de la Llei.
17 Ara bé, si tot cercant d'ésser rehabilitats en el Crist, també nosaltres resultem ser pecadors, ¿vol dir que el Crist és al servei del pecat? De cap manera!
18 Perquè, si torno a reconstruir allò que acabo d'enderrocar, demostro jo mateix que em vaig equivocar.
19 Perquè jo, per la Llei vaig morir a la Llei a fi de viure per a Déu. Estic crucificat amb Crist;
20 per tant, ja no visc jo, sinó que és el Crist que viu en mi, i la vida humana actual la visc en la fe del Fill de Déu, que m'ha estimat i s'ha donat ell mateix per mi.
21 No vull fer inútil la gràcia de Déu, perquè si la rehabilitació fos possible per la Llei, llavors el Crist hauria mort debades.