CARTA ALS

FILIPENCS

4

Contents sempre en el Senyor

1 Per tant, germans meus estimats i enyorats, alegria i corona meva, manteniu-vos així ferms en el Senyor, estimats meus.
2 Prego a Evòdia i demano a Síntique que s'avinguin en el Senyor.
3 Sí, també a tu et demano, fidel company, que tinguis cura d'aquelles que van lluitar amb mi en l'Evangeli, junt amb Climent i els altres col·laboradors meus, els noms dels quals són al llibre de la vida.
4 Estigueu contents en el Senyor sempre; ho repeteixo, estigueu contents.
5 Que la vostra cordialitat sigui ben palesa per a tothom. El Senyor és a prop,
6 no us inquieteu per res, ans en qualsevol ocasió acudiu a l'oració i a la súplica, presentant a Déu les vostres peticions amb accions de gràcies.
7 I la pau de Déu, que supera tot enteniment, guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en Crist Jesús.

Agraïment de Pau

8 En resum, germans, tot allò que sigui autèntic, respectable, just, net, estimable, de bon nom, qualsevol virtut, tot el que és digne d'elogi: en això poseu-hi el vostre interès.
9 I el que heu après i heu rebut, i sentit, i vist en mi, poseu-ho en pràctica, i el Déu de la pau serà amb vosaltres.
10 He tingut una gran satisfacció en el Senyor que ara, per fi, hàgiu revifat el vostre interès per mi; perquè, si bé el sentíeu, mancava l'ocasió.
11 No penseu que és la necessitat la que em fa parlar així, perquè ja he après a passar amb el que tinc
12 i sé viure amb estretor, i també sé viure en l'abundor. En qualsevol situació i en qualsevol lloc, estic avesat a anar tip i a passar gana, a tenir de sobres i a fer curt.
13 Tot ho puc en aquell qui em dóna forces.
14 Amb tot, heu fet bé de compartir amb mi aquests moments difícils.
15 Vosaltres, els filipencs, sabeu també que als inicis de l'evangelització, quan vaig sortir de la Macedònia, cap altra església, llevat de la vostra, no va voler participar en l'ajut amb donatius;
16 perquè, fins a Tessalònica, més d'una vegada m'heu fet arribar ajuda per a les meves necessitats.
17 No és que vagi a la recerca del subsidi, el que busco és que augmenti el benefici al vostre compte.
18 He rebut tot el que m'heu enviat i estic ben proveït; tot ha quedat resolt tan bon punt Epafrodit m'ha donat aquesta ofrena vostra, que és un perfum suau, sacrifici agradable que Déu accepta de bon grat.
19 El meu Déu, per la seva part, cobrirà totes les vostres necessitats segons la seva esplendidesa, gloriosament en Crist Jesús.
20 A Déu, Pare nostre, sigui la glòria pels segles dels segles. Amén.
21 Doneu records a tots els creients en Crist Jesús. Us saluden els germans que són amb mi.
22 Salutacions de tots els creients, especialment els criats de la casa imperial.
23 Que la gràcia del Senyor Jesucrist sigui amb el vostre esperit.