ELS FETS

DELS APÒSTOLS

6

Elecció de set diaques

1 Per aquells dies, com que el nombre dels deixebles havia crescut, es van produir queixes dels hel·lenistes contra els hebreus perquè, en el servei diari, les seves viudes eren desateses.
2 Llavors els Dotze van convocar el ple dels deixebles i digueren: "No ens sembla bé que nosaltres hàgim de deixar la paraula de Déu per posar-nos a servir les taules.
3 Per tant, germans, escolliu d'entre vosaltres set homes de bon testimoniatge, plens de l'Esperit i assenyats, i els encarregarem aquesta tasca;
4 i nosaltres ens podrem dedicar plenament a l'oració i al ministeri de la paraula."
5 La proposta va semblar bé a tota la congregació i van escollir Esteve, home ple de fe i de l'Esperit Sant, Felip, Pròcor, Nicanor, Timó, Pàrmenes i Nicolau, prosèlit d'Antioquia.
6 Els van presentar davant els apòstols i aquests, després de pregar, els imposaren les mans.
7 La paraula de Déu s'anava estenent, i el nombre de deixebles creixia molt i molt a Jerusalem; i fins un grup nombrós dels sacerdots acceptaven la fe.

Esteve és arrestat

8 Esteve, ple de gràcia i de poder, feia prodigis i grans senyals entre el poble.
9 Però es van alçar uns quants de la sinagoga anomenada dels lliberts, dels cireneus, dels alexandrins, dels de Cilícia i de l'Àsia, i polemitzaven amb Esteve,
10 però no aconseguien resistir la saviesa i l'esperit amb què ell parlava.
11 Llavors van subornar uns homes que testifiquessin: "L'hem sentit pronunciar blasfèmies contra Moisès i contra Déu."
12 Així van amotinar el poble, els ancians i els mestres de la Llei; el van atrapar d'improvís i se l'endugueren al Sanedrí,
13 on feren comparèixer uns testimonis falsos que deien: "Aquest home no para de proferir paraules contra aquest lloc sant i contra la Llei.
14 Li hem sentit dir que aquest Jesús, el Natzarè, destruirà aquest lloc i canviarà els usatges que hem rebut de Moisès."
15 Quan tots els membres del Sanedrí van clavar en ell la mirada, van veure el seu rostre com el rostre d'un àngel.