ELS FETS

DELS APÒSTOLS

11

Pere a Jerusalem explica els fets de Cesarea

1 Els apòstols i els germans que eren a la Judea s'assabentaren que també els gentils havien acceptat el missatge de Déu.
2 I quan Pere va pujar a Jerusalem, els partidaris de la circumcisió el criticaven
3 i li deien: "Has entrat a casa d'incircumcisos i has menjat amb ells."
4 Però Pere els en va fer una exposició ordenada:
5 "Jo era a la ciutat de Jafa pregant, i vaig tenir en èxtasis un visió: una cosa que baixava, com un gran llençol despenjat per quatre puntes des del cel, vingué fins a mi.
6 M'ho vaig mirar molt atentament, i hi vaig veure els quadrúpedes, les feres i els rèptils de la terra, i els ocells del cel.
7 Vaig sentir també una veu que em deia: Vinga, Pere, mata i menja.
8 però jo vaig contestar: De cap manera, Senyor, que a la meva boca mai no ha entrat res de profà o d'impur.
9 Altre cop la veu del cel va parlar: 'Allò que Déu ha purificat no ho tinguis tu per impur.'
10 Això es va repetir tres vegades, i fou recollit altra volta tot cap al cel.
11 I vet aquí que al moment es van presentar, a la casa on érem, tres homes que m'eren enviats des de Cesarea.
12 I l'Esperit em va dir que els acompanyés sense cap recel. Van venir amb mi també aquests sis germans, i vam entrar tots a la casa d'aquell home,
13 i ell ens va explicar com havia vist l'àngel que es va presentar a casa seva dient-li: "Envia emissaris a Jafa i fes venir un tal Simó, que anomenen Pere.
14 Ell et portarà un missatge que pot ser la teva salvació i la de tota la teva família."
15 Quan jo començava a parlar, l'Esperit Sant davallà sobre ells, igual com va passar amb nosaltres al principi,
16 i vaig recordar-me del que havia dit el Senyor: "Si bé Joan ha batejat amb aigua, vosaltres, en canvi, sereu batejats amb l'Esperit Sant."
17 Si Déu, doncs, els ha concedit el mateix do que a nosaltres per haver cregut en el Senyor Jesucrist, com podia jo ser capaç de posar traves a Déu?"
18 Aquestes paraules els van calmar, i lloaven Déu dient: "De manera que també als gentils els ha atorgat el penediment que duu a la vida."

L'església d'Antioquia

19 Per altra banda, els dispersats per causa de la persecució esdevinguda pel cas d'Esteve van passar fins a Fenícia, Xipre i Antioquia, sense predicar la paraula a ningú, sinó als jueus només.
20 Amb tot, d'entre ells n'hi hagué alguns, xipriotes i cirineus de nacionalitat, que en arribar a Antioquia van predicar també als grecs, anunciant la bona nova del Senyor Jesús.
21 Com que la mà del Senyor els guiava, van ser molts els qui van creure i es van convertir al Senyor.
22 Quan la notícia d'aquests fets va arribar a coneixement de l'església de Jerusalem, van enviar Bernabé fins a Antioquia.
23 En ser allà, va veure el resultat de la gràcia de Déu i en tingué una gran alegria, i exhortava tothom a seguir fidels al Senyor amb cor ben disposat,
24 perquè era un home de bé, ple d'Esperit Sant i de fe. I una multitud considerable fou agregada al Senyor.
25 Després se'n va anar cap a Tars, a buscar Saule;
26 el va trobar i se l'endugué a Antioquia. Va resultar que durant tot un any s'estigueren congregats en aquella església, i van ensenyar molta gent. Precisament fou a Antioquia on per primera vegada els creients foren anomenats cristians.
27 Per aquells dies baixaren a Antioquia uns profetes de Jerusalem,
28 i un d'ells, que es deia Àgab, mogut per l'Esperit es va alçar i pronosticava l'arribada d'una gran fam sobre tot el món (la qual cosa s'acomplí en temps de Claudi).
29 Llavors els deixebles van acordar enviar un ajut, segons els mitjans de cadascun, als germans residents a Judea.
30 Així ho van fer, enviant-lo als ancians per mitjà de Bernabé i de Saule.