CARTA ALS

EFESIS

2

Salvats per la gràcia

1 També vosaltres éreu morts per les vostres culpes i pecats,
2 en els quals vivíeu abans, d'acord amb el tarannà d'aquest món, sota el dirigent de l'imperi del mal, de l'esperit que en aquest temps domina en els descreguts,
3 entre els quals també tots nosaltres abans ens comptàvem, vivint en les passions de la nostra carn, satisfent els desigs i les inclinacions carnals, i érem per naturalesa mereixedors del càstig, igual que els altres.
4 Però Déu, que és ric en misericòrdia, de tant com ens va estimar en el seu amor,
5 quan nosaltres érem morts per les nostres culpes, ens donà vida amb Crist - que és per gràcia que heu estat salvats -;
6 amb ell ens va ressuscitar i amb ell ens va fer seure dalt del cel, en Crist Jesús,
7 a fi que en els segles que vindran quedi ben demostrada la immensa riquesa de la seva gràcia i la seva bondat envers nosaltres, en Crist Jesús.
8 Perquè és per gràcia que heu estat salvats, mitjançant la fe, i això no ve de vosaltres mateixos: és un do de Déu.
9 No és fruit d'unes obres, per tal que ningú no pugui presumir-ne.
10 Ja que som obra seva, creats en Crist Jesús, en vistes a les bones obres que prèviament Déu tenia preparades perquè les practiquéssim.

Reconciliats amb Déu

11 Per això, recordeu que abans, vosaltres, els gentils per naixença, els titllats d'incircumcisos pels qui duen la que s'anomena circumcisió feta a mà en el cos,
12 estàveu aleshores privats del Crist, exclosos de la ciutadania d'Israel, al marge de les aliances de la Promesa, sense cap mena d'esperança i sense Déu, enmig del món.
13 En canvi ara, en Crist, vosaltres, els qui abans éreu lluny, heu esdevingut propers per la sang de Crist.
14 perquè ell és la nostra pau, el qui ha unificat ambdós pobles derrocant la paret divisòria que els separava,
15 abolint, en la seva persona, la Llei dels manaments i preceptes, per crear en si mateix un sol home nou a partir dels dos, fent les paus;
16 i els va reconciliar tots dos amb Déu, fets un sol cos per mitjà de la creu, matant la discòrdia en si mateix.
17 Amb la seva vinguda ha proclamat la pau a vosaltres, els de lluny, i la pau als de prop,
18 ja que, per ell, uns i altres tenim accés al pare per mitjà d'un mateix Esperit.
19 De manera que ja no sou estrangers ni forasters, sinó que sou conciutadans dels sants i família de Déu,
20 edificats sobre els fonaments dels apòstols i profetes, amb Crist Jesús com a pedra angular,
21 i en ell reposa tota la construcció que, ajustada harmoniosament, formarà un temple sant en el Senyor,
22 en qui també vosaltres hi heu estat integrats per a constituir per l'obra de l'Esperit la mansió de Déu.