CARTA ALS

COLOSSENCS

2

Fermesa de la fe dels colossencs

1 Perquè vull que sapigueu com és de forta la lluita que sostinc per vosaltres i pels de Laodicea, i per tants d'altres que no em coneixen personalment,
2 a fi que els seus cors siguin confortats, units íntimament en l'amor, i enriquits de la plena seguretat que els faci conèixer el misteri de Déu, que és Crist,
3 en qui es troben continguts tots els tresors de la saviesa i de la ciència.
4 Us dic això perquè no us enganyi ningú amb raonaments capciosos.
5 Que, si bé físicament sóc lluny, estic, però, amb vosaltres en esperit, alegrant-me de veure el vostre bon ordre i la fermesa de la vostra fe en Crist.

Que ningú no us enganyi

6 Així, doncs, tal com heu rebut Crist Jesús, el Senyor, avanceu en ell,
7 arrelats i sobreedificats en ell i fonamentats en la fe, com fóreu ensenyats, desbordant en acció de gràcies.
8 Mireu que ningú no us enganyi amb filosofies i sofismes buits, segons les tradicions humanes, basats en els elements del món i no pas d'acord amb Crist.
9 Perquè en ell habita tota la plenitud de la divinitat corporalment,
10 i vosaltres heu arribat a la plenitud en ell, que és el cap de tot principat i tota potestat.
11 En ell fóreu també circumcidats amb una circumcisió que no és feta amb les mans, sinó amb la circumcisió del Crist, que us despulla del cos carnal.
12 Sepultats juntament amb ell en el baptisme, amb ell fóreu també juntament ressuscitats per mitjà de la fe en el poder de Déu, que el ressuscità d'entre els morts;
13 i a vosaltres, que éreu morts en els pecats i en la incircumcisió de la vostra carn, us vivificà juntament amb ell perdonant-vos tots els pecats,
14 esborrant l'acta que constatava el nostre deute amb els preceptes, que era contrària i que ha retirat clavant-la a la creu,
15 derrotant els principats i les potestats per mitjà d'ella, i exposant-los en públic testimoni en el seu seguici triomfal.

La llibertat del cristià

16 Que ningú, doncs, no us judiqui en qüestions del menjar o del beure, o pel que fa a dies de festa o de noviluni, o de dissabtes;
17 aquestes coses han estat l'ombra de les que havien de venir, però el cos és el Crist.
18 No us deixeu desqualificar per cap dels qui es fan passar per humils i devots dels àngels, que pretenen tenir visions, vanament infatuats per l'estima del propi sentit carnal,
19 i no es mantenen units al Cap, que regeix tot el cos i el sosté per les juntures i els tendons, fent-lo créixer amb la creixença que ve de Déu.
20 Si sou morts amb Crist pel que fa als elements d'aquest món, per què us deixeu imposar preceptes com si encara visquéssiu al món?
21 "No n'agafis, no en tastis, no toquis."
22 Coses, aquestes, destinades totes a consumir-se en el propi ús, segons els preceptes i les doctrines dels homes.
23 Aquestes normes poden semblar assenyades a causa de l'afectada devoció i humilitat, i per la mortificació corporal que practiquen, però no valen res: només serveixen per a la satisfacció carnal.