CARTA ALS

COLOSSENCS

1

1 Pau, apòstol de Crist Jesús per designi de Déu, i el germà Timoteu,
2 als sants i fidels germans en Crist Jesús que són a Colosses. Gràcia a vosaltres i pau de part de Déu, nostre Pare.

Acció de gràcies i pregària

3 Donem gràcies a Déu, Pare de nostre Senyor Jesucrist, pregant sempre per vosaltres,
4 d'ençà que ens hem assabentat de la vostra fe en Crist Jesús i de l'amor que teniu envers tots els sants,
5 per l'esperança que us és reservada al cel, de la qual ja heu tingut coneixement per la paraula de veritat de l'evangeli,
6 que ja és present entre vosaltres. Així és com fructifica i creix pertot arreu, igual com ho ha fet entre vosaltres, des del dia que vau escoltar i vau comprendre de veritat la gràcia de Déu.
7 Això és el que heu après d'Epafràs, el nostre estimat conservent, que és fidel ministre de Crist Jesús a favor vostre.
8 Ell és qui ens ha informat també de l'amor que us teniu en l'Esperit.
9 Per això també nosaltres, des del moment que ho vam saber, no hem deixat de pregar per vosaltres i de demanar que sigueu plens del coneixement de la seva voluntat, amb saviesa i enteniment espiritual,
10 a fi que tingueu un comportament digne del Senyor, que el satisfaci plenament, fructificant en tota bona activitat i progressant en el coneixement de Déu;
11 enfortits en tota virtut, segons el seu poder gloriós, enterament pacients i constants;
12 donant gràcies amb alegria al Pare, que ens ha fet aptes per a participar de l'herència dels sants en la llum,
13 que ens ha deslliurat del poder de les tenebres i ens ha traslladat al Regne del Fill del seu amor,
14 en qui tenim la redempció, la remissió dels pecats.
15 Ell és la imatge del Déu invisible, el primogènit de tota la creació,
16 perquè en ell foren creades totes les coses, les del cel i les de la terra, les visibles i les invisibles, ja siguin trons o sobiranies, principats o potestats; tot fou creat per ell i envers ell;
17 i ell és abans de totes les coses, i totes les coses subsisteixen en ell.
18 Ell és el cap del cos de l'Església; ell n'és l'origen, el primer retornat d'entre els morts, a fi que ell tingui en tot la primacia,
19 perquè Déu va voler que habités en ell tota la plenitud,
20 i per mitjà seu reconciliar amb ell tot l'univers, pacificant amb la sang de la seva creu, per mitjà d'ell, tant les coses que són sobre la terra com les del cel.
21 També a vosaltres, que en altre temps éreu forasters i mentalment enemics per causa de les males accions,
22 ara, en canvi, us ha reconciliat mitjançant la mort del seu cos de carn, a fi de portar-vos a la seva presència sants, nets i lliures d'acusació,
23 si persevereu fonamentats i ferms en la fe, inamovibles en l'esperança de l'evangeli que heu sentit i que ha estat proclamat a tota criatura de sota el cel, del qual jo, Pau, n'he esdevingut servidor.

El treball de Pau per l'Església

24 Ara m'alegro en els sofriments en pro de vosaltres, i completo en la meva carn el que resta de les sofrences del Crist per amor del seu cos, que és l'Església,
25 al servei de la qual vaig ser destinat segons la dispensació que Déu m'ha confiat envers vosaltres, a fi de complir íntegrament la paraula de Déu,
26 el secret ocult durant segles i generacions però que ara ha estat revelat als seus sants.
27 A ells, Déu ha volgut manifestar-los la riquesa gloriosa que hi ha en aquest misteri per als no jueus: que Crist és entre vosaltres l'esperança de la glòria.
28 A ell anunciem nosaltres, aconsellant i instruint tothom en ple coneixement, a fi de conduir-los a la perfecció en Crist.
29 Amb aquest propòsit també m'esforço, lluitant amb la seva energia, que actua vigorosament en mi.