APOCALIPSI

8

El setè segell i l'encenser d'or

8 Quan va obrir el setè segell, es féu
silenci en el cel; cosa de mitja hora.
2 Vaig veure els set àngels que estan sempre davant Déu, i els van donar set trompetes.
3 Aparegué un altre àngel amb un encenser d'or i va anar a posar-se vora l'altar, i li van donar perfums en abundor perquè els oferís, juntament amb les oracions dels sants, sobre l'altar d'or situat davant el setial;
4 i el fumerol dels perfums, barrejat amb les oracions dels sants, va pujar de la mà de l'àngel a la presència de Déu.
5 Després l'àngel prengué l'encenser, el va omplir de brases de l'altar i el va llançar a la terra, i van esclatar trons, retrunys i llampecs, seguits d'un terratrèmol.

Les trompetes preparades per a tocar

6 Llavors els set àngels que tenien les set trompetes van preparar-se per a tocar.
7 El primer va tocar la trompeta, i es va produir una pedregada barrejada amb foc i sang que fou llançada a la terra, i una tercera part de la terra, una tercera part dels arbres i tota l'herba verda van ser totalment abrusades.
8 El segon àngel va tocar la trompeta, i fou llançada al mar una mena de muntanya flamejant. La tercera part del mar es va convertir en sang,
9 la tercera part dels éssers vivents que poblen el mar va morir, i la tercera part de les naus es van enfonsar.
10 El tercer àngel va tocar la trompeta, i es va desprendre del cel un astre grandiós que, encès com una torxa, va anar a caure sobre la tercera part dels rius i sobre les fonts de les aigües.
11 El nom de l'astre és Absenta, i en absenta es van convertir la tercera part de les aigües, i molta gent va morir per causa de les aigües, perquè s'havien tornat amargues.
12 El quart àngel va tocar la trompeta, i va quedar afectada la tercera part del sol, de la lluna i de les estrelles, de manera que se n'enfosquí una tercera part, i la llum del dia va minvar una tercera part, i igualment la de la nit.
13 I en la visió aparegué una àguila que volava pel mig del cel, i vaig sentir que cridava molt fort: "Ai, ai, ai dels qui viuen a la terra, pels altres tocs de trompeta que els tres àngels estan a punt de tocar."