SEGONA CARTA A

TIMOTEU

3

Vénen moments difícils

1 Tingues present això: en els últims temps sobrevindran moments difícils,
2 perquè la gent serà egoista, amb ànsia de diner, provocadors, orgullosos, difamadors, rebels als pares, malagraïts, irreverents,
3 despietats, implacables, calumniadors, violents, indomables i enemics del bé,
4 traïdors, agosarats, ensuperbits, amics del plaer més que no pas amics de Déu,
5 amb aparença de pietat, però negant la seva eficàcia; d'aquesta gent, allunya-te'n.
6 Perquè aquests són d'aquells qui es fiquen per les cases i captiven les pobres dones carregades de pecats, que es deixen portar per tota mena d'il·lusions,
7 que estan sempre aprenent i no són capaces d'arribar mai a comprendre la veritat.
8 Igual que Jannes i Jambres es van oposar a Moisès, així també aquests s'oposen a la veritat, gent mentalment corrompuda, incapacitada per a tenir fe.
9 Tanmateix, no aniran gaire més enllà, perquè la seva manca de sentit serà tan evident a tothom com ho va ser la d'aquells.

Referma't en allò que has après

10 Tu, en canvi, has seguit de prop el meu ensenyament, la manera de fer, els propòsits, la fe, la paciència, l'amor, la constància,
11 les persecucions, els sofriments, com els que em van sobrevenir a Antioquia, a Iconi i a Listra; quantes persecucions no vaig haver de suportar, i de totes em va lliurar el Senyor!
12 I tots els qui volen viure piadosament en Crist Jesús, de segur que seran perseguits.
13 Però la gent malvada i enganyadora aniran de mal en pitjor, enganyant i essent enganyats alhora.
14 Tu referma't en allò que has après i és la teva convicció, sabent de qui ho has après
15 i que des de ben jovenet coneixes les Sagrades Escriptures, que poden donar-te la saviesa que duu a la salvació mitjançant la fe que és en Crist Jesús.
16 Tota l'Escriptura es inspirada per Déu i serveix també per a ensenyar, per a refutar, per a corregir, per a educar en la rectitud,
17 a fi que l'home de Déu estigui ben disposat i preparat per a qualsevol tasca noble.