SEGONA CARTA ALS

TESSALONICENCS

3

Recomanació de pregària

1 Finalment, germans, pregueu per nosaltres a fi que la paraula del Senyor es propagui i sigui acollida amb honor, com ho ha estat entre vosaltres.
2 També perquè siguem guardats de la gent malvada i perversa, perquè no tothom és fidel.
3 Però el Senyor sí que és fidel, i ell us enfortirà i us guardarà del Maligne.
4 A més, el Senyor ens dóna la certesa, pel que fa a vosaltres, que això que us recomanem ho compliu ja i seguireu complint-ho.
5 Que el Senyor encamini els vostres cors vers l'amor de Déu i la constància del Crist.

Contra els desvagats

6 Us recomanem, germans, en nom del Senyor Jesucrist, que us aparteu de qualsevol germà que visqui desvagat i no segueixi els preceptes que heu rebut de part nostra.
7 Vosaltres mateixos sabeu prou bé què heu de fer per seguir el nostre exemple, ja que no hem viscut pas desvagats quan érem amb vosaltres,
8 ni hem menjat de franc el pa d'altri, sinó que ens hem escarrassat treballant nit i dia per no ser una càrrega a ningú de vosaltres.
9 No pas perquè no hi tinguéssim dret, sinó que hem volgut posar-vos en nosaltres un exemple a seguir.
10 També, quan érem amb vosaltres, ja us donàvem aquesta norma: qui no vulgui treballar, que no mengi.
11 Perquè sentim a dir que alguns de vosaltres viuen desvagats i, a més de no treballar, es fiquen allà on no els demanen.
12 A tots aquests, doncs, els manem i els aconsellem en el Senyor Jesucrist que treballin en pau per guanyar-se el pa que mengin.
13 I vosaltres, germans, no us canseu de fer el bé.
14 Si algú no vol fer cas d'això que us diem en aquesta carta, assenyaleu-lo amb el dit i feu-li el buit, perquè se n'avergonyeixi,
15 però no el tracteu com un enemic, sinó corregiu-lo com un germà.

El comiat de Pau

16 I que el Senyor de la pau us concedeixi la pau sempre i de tota manera. Que el Senyor sigui amb tots vosaltres!
17 El comiat l'escric jo mateix, Pau, que és la signatura en totes les cartes; aquesta és la meva lletra.
18 La gràcia de nostre Senyor Jesucrist sigui amb tots vosaltres.