PRIMERA CARTA A

TIMOTEU

4

Timoteu, un bon servidor de Jesucrist

1 Tanmateix l'Esperit ho diu ben clar: als darrers temps, alguns deixaran la fe per anar darrere uns esperits enganyadors i doctrines demoníaques,
2 que, amb hipocresia de mentiders i la consciència consumida,
3 prohibiran el matrimoni i manaran abstenir-se de certs menjars, tot i que Déu els ha creat perquè els fidels, coneixedors de la veritat, en prenguin amb agraïment.
4 Perquè tot el que Déu ha creat és bo, i no s'ha de rebutjar res de tot allò que es pot prendre amb agraïment,
5 ja que la paraula de Déu i la nostra oració ho consagren.
6 Si persuadeixes d'això els germans, demostraràs ser un bon servidor de Crist Jesús, alimentat amb les paraules de la fe i la bona doctrina que has assimilat.
7 Però, de les contalles irreverents, pròpies de velles, no en vulguis saber res. Practica la pietat;
8 pensa que l'exercici corporal només aprofita temporalment, mentre que la pietat aprofita per sempre, perquè compta amb la promesa de la vida, per a la d'ara i per a la del futur.
9 El que et dic és ben cert i digne de crèdit.
10 Precisament aquest és l'objectiu del nostre esforç i de la nostra lluita, perquè hem posat la nostra esperança en el Déu vivent, Salvador de la humanitat, i amb més raó dels qui creuen.
11 Recomana i ensenya tot això.

Un model per als creients

12 Que ningú no et menystingui perquè ets jove, al contrari, procura ser un model per als creients, en la conversa, en el comportament, en l'amor, en la fe i en la decència.
13 Fins que jo vingui dedica't a la lectura pública, a l'exhortació i a l'ensenyament.
14 No desatenguis el do que posseeixes, aquell que et fou concedit per mitjà de les prediccions i amb la imposició de mans per part del presbiteri.
15 Medita-ho i dedica-t'hi, perquè tothom vegi com progresses.
16 Tingues compte amb tu mateix i amb allò que ensenyes; sigues constant en això, perquè, si ho fas, et salvaràs tu i els qui t'escolten.