PRIMERA CARTA A

TIMOTEU

2

Instruccions sobre el culte

1 En primer lloc, doncs, recomano que es facin pregàries, oracions, súpliques i accions de gràcies per tots els homes,
2 pels reis i per totes les autoritats, a fi que puguem dur una vida tranquil·la i assossegada, en plena devoció i dignament.
3 Això és bo i acceptable als ulls de Déu, el nostre Salvador,
4 que vol que tots els homes se salvin i arribin al coneixement de la veritat.
5 Perquè hi ha un sol Déu, també hi ha un sol mitjancer entre Déu i els homes:
Crist Jesús, home,
6 que es donà a si mateix com a rescat en favor de tots. Aquest és el testimoniatge presentat al moment fixat,
7 i del qual jo he estat designat herald i apòstol, instructor dels gentils en la fe i la veritat (dic el que és exacte i no exagero).
8 Així, doncs, desitjo que els homes preguin on sigui, alçant unes mans innocents, sense ira ni discòrdia.
9 Respecte de les dones, que es vesteixin decorosament i s'arreglin amb dignitat i discreció, sense exagerar el pentinat, ni amb lluïment d'or o perles, ni amb vestits sumptuosos,
10 sinó més aviat que s'adornin de bones obres, com escau a dones que professen reverència a Déu.
11 Les dones, que escoltin l'ensenyament amb quietud i respecte,
12 perquè no trobo bé que la dona ensenyi en la congregació ni que es posi per davant del marit; és millor que es mantingui al seu lloc.
13 Perquè primer va ser format Adam, i després Eva.
14 I no va ser Adam l'enganyat, sinó que va ser la dona, que en ésser enganyada esdevingué culpable.
15 No obstant, se'n lliurarà per mitjà de la maternitat, si persevera amb fe, amor i una consagració assenyada.