PRIMERA CARTA A

TIMOTEU

1

1 Pau, apòstol de Crist Jesús per designi de Déu, el nostre Salvador, i de Crist Jesús, la nostra esperança,
2 a Timoteu, autèntic fill en la fe: et desitjo la gràcia, la misericòrdia i la pau de part de Déu, el Pare, i de Crist Jesús, Senyor nostre.

Contra els falsos mestres

3 Et recordo que, quan vaig partir cap a Macedònia et vaig demanar que et quedessis a Efes, per tal que en previnguessis alguns de no ensenyar doctrines diferents,
4 a no parar esment en faules i recerques genealògiques de mai no acabar, coses que, més aviat, condueixen a discussions que no pas a la comprensió del pla de Déu, que es basa en la fe.
5 La finalitat que persegueix aquest encàrrec és l'amor que neix d'un cor pur, d'una bona consciència i d'una fe sincera.
6 Alguns s'han desviat d'aquesta línia i han vingut a parar en discursos sense solta ni volta.
7 Pretenen ser doctors de la Llei, i no saben el que volen afirmar.
8 Però sabem que la Llei és bona, sempre que s'apliqui correctament,
9 tenint present això: que la Llei no s'ha instituït per als homes complidors, sinó per als criminals i els rebels, els impius i els pecadors, els sacrílegs i els profanadors, els parricides i els matricides, i els assassins;
10 per als llibertins, els invertits, els segrestadors, els enganyadors, els perjurs, i per a qualsevol altra cosa que s'oposi a la sana doctrina,
11 segons l'evangeli de la glòria del benaurat Déu, que a mi m'ha estat confiat.

La vocació de Pau i de Timoteu

12 Estic agraït a aquell qui m'ha donat la força, Crist Jesús, el nostre Senyor, que m'ha considerat prou fidel fent-me entrar al seu servei,
13 tot i que abans jo era un blasfem, un perseguidor i un calumniador. No obstant, es va compadir de mi, perquè no sabia el que feia quan encara no era convertit,
14 però la gràcia de nostre Senyor m'omplí a vessar, juntament amb la fe i l'amor que és en Crist Jesús.
15 És ben certa i digna de crèdit aquesta afirmació: que Crist Jesús va venir al món per salvar els pecadors, i entre ells jo sóc el primer;
16 però, precisament per això es va compadir de mi, per tal que Crist Jesús demostrés en mi, que sóc el primer, tota la seva generositat, servint d'exemple als qui aniran creient en ell per a la vida eterna.
17 Al Rei dels segles, al Déu únic, immortal i invisible, honor i glòria pels segles dels segles. Amén.
18 Timoteu, fill meu, et faig aquest encàrrec d'acord amb aquelles prediccions que et van recomanar a tu, fa temps, per tal que t'hi basis i comencis la gloriosa batalla
19 armat de fe i noble consciència. En això alguns, per haver-se'n despreocupat, van fracassar en l'àmbit de la fe;
20 entre ells Himeneu i Alexandre, els quals vaig deixar en mans de Satanàs per tal que aprenguin a no ofendre Déu.