PRIMERA CARTA DE

PERE

5

Als pastors i al ramat de Déu

1 Exhorto, doncs, els ancians de la vostra comunitat, ja que comparteixo la mateixa responsabilitat i sóc testimoni de les sofrences del Crist, i partícip de la glòria que ha de ser revelada:
2 Pastureu el ramat de Déu que teniu al vostre càrrec, no per força, sinó amb bona disposició, tal com Déu mana, sense intenció de treure'n profit, sinó amb un propòsit desinteressat;
3 no com a dominadors de l'heretatge, sinó fent-vos model del ramat.
4 Així, quan aparegui el pastor suprem, rebreu la corona perennal de glòria.
5 Així mateix, els més joves, deixeu-vos guiar pels més grans; i tots, els uns envers els altres, enfaixeu-vos d'humilitat, perquè:
"Déu s'oposa als arrogants,
i concedeix gràcia als humils."
6 Feu-vos humils, doncs, sota la mà poderosa de Déu, a fi que us exalti quan vingui el moment;
7 descarregueu damunt d'ell totes les vostres inquietuds, perquè ell es preocupa de vosaltres.
8 Estigueu atents i vigileu. El vostre adversari, el diable, rugint com un lleó, ronda buscant qui devorar;
9 resistiu-li, ferms en la fe, sabent que la mateixa classe de sofriments afecten els vostres germans que hi ha pel món.
10 I el Déu de tota gràcia que us ha cridat en el Crist a la seva eterna glòria, passada l'aflicció temporal, ell mateix us restablirà, us afermarà, us enfortirà i us estabilitzarà.
11 Seu és el poder pels segles dels segles. Amén.

Salutacions

12 Per mitjà de Silvà, a qui tinc per germà fidel, us escric breument amb el propòsit d'exhortar-vos i assegurar-vos que aquesta és la veritable gràcia de Déu: afermeu-vos-hi!
13 Us saluda la qui està a Babilònia, elegida com vosaltres, i Marc, el meu fill.
14 Saludeu-vos mútuament amb una besada fraternal. Pau a tots vosaltres, els qui esteu en Crist.