PRIMERA CARTA DE

JOAN

4

Comproveu si provenen de Déu

1 Estimats, no confieu en qualsevol inspiració, més aviat comproveu ben bé si les inspiracions provenen de Déu, ja que pel món corren molts falsos profetes.
2 En això podeu comprovar si la inspiració és de Déu: tota inspiració que reconeix que Jesucrist ha vingut com a home, prové de Déu,
3 i tota inspiració que no reconeix Jesús, no prové de Déu; i això és distintiu de l'Anticrist. Vau sentir a dir que era a punt de venir. Doncs ara ja és al món.
4 Vosaltres proveniu de Déu, fillets, i els heu vençut, perquè el qui està amb vosaltres és més poderós que el qui està amb el món.
5 Ells provenen del món, i com que parlen el llenguatge del món, el món els escolta.
6 Nosaltres provenim de Déu: els qui coneixen Déu, ens escolten; els qui no provenen de Déu, no ens escolten. D'aquí ve que podem discernir la inspiració de la veritat de la inspiració de la mentida.

Déu és amor

7 Benamats, estimeu-vos mútuament, perquè l'amor prové de Déu, i tot aquell qui estima ha nascut de Déu i coneix Déu.
8 Aquell qui no estima no ha conegut Déu, ja que Déu és amor.
9 En això s'ha fet evident entre nosaltres l'amor de Déu: en què Déu ha enviat el seu Fill unigènit al món a fi que tinguem vida per mitjà d'ell.
10 En això consisteix l'amor: no pas en el fet que nosaltres hàgim estimat Déu, sinó en el fet que ell ens va estimar i va enviar el seu Fill com a propiciació pels nostres pecats.

Ell ens ha estimat primer

11 Estimats, si Déu ens ha estimat així, també nosaltres hem d'estimar-nos mútuament.
12 Mai ningú no ha vist Déu, però si ens estimem mútuament, Déu viu en nosaltres, i el seu amor es realitza plenament en nosaltres.
13 En això tenim la prova que vivim en ell i ell en nosaltres: que ens ha fet participar del seu Esperit.
14 I nosaltres ho hem vist i testifiquem que el Pare ha enviat el Fill com a Salvador del món.
15 Quan algú reconeix que Jesús és el Fill de Déu, Déu viu en ell i ell en Déu.
16 Així nosaltres hem conegut l'amor que Déu té per a nosaltres, i hi hem cregut. Déu és amor, i qui viu en l'amor viu en Déu, i Déu viu en ell.
17 Amb això l'amor ha estat perfeccionat entre nosaltres, a fi que puguem mirar amb confiança el dia del judici, ja que tal com ell és, som també nosaltres en aquest món.
18 En l'amor no hi ha lloc per al temor, al contrari, l'amor complet foragita la temença, perquè la por preveu un càstig, per tant, el qui té temença és que no ha madurat en l'amor.
19 Nosaltres estimem perquè ell ens ha estimat primer.
20 Si algú deia: Jo estimo Déu, però odia el seu germà, és mentider, perquè qui no estima el seu germà, a qui veu, no pot estimar Déu, a qui no veu.
21 I tal és el manament que tenim de part d'ell: el qui estima Déu, que estimi també el seu germà.