PRIMERA CARTA DE

JOAN

3

Ara som fills de Déu

1 Mireu quina prova d'amor tan gran ens ha donat el Pare: que siguem declarats fills de Déu. I ben cert que ho som! Per això el món no ens reconeix, perquè no l'ha reconegut a ell.
2 Sí, estimats, ara som fills de Déu, però encara no s'ha manifestat el que serem. Sabem que, quan ell es manifestarà, serem semblants a ell, ja que el veurem tal com és.
3 I tothom qui té aquesta esperança en ell es torna pur, així com ell és pur.

No us deixeu enganyar

4 Tot aquell qui comet el pecat comet també un delicte, perquè el pecat és un delicte.
5 Com sabeu, ell s'ha manifestat per tal de suprimir els pecats, i en ell no n'hi ha, de pecat.
6 Tot aquell qui està en ell no peca; tot aquell qui peca, és que no l'ha vist ni l'ha conegut.
7 Fills meus, no us deixeu enganyar per ningú. EI qui practica la justícia és just, tal com ell és just.
8 Qui practica el pecat és del diable, ja que el diable peca des del començament. És per això que s'ha manifestat el Fill de Déu: per posar fi a les obres del diable.
9 Tot aquell qui ha nascut de Déu deixa de pecar, perquè duu dintre seu la llavor de Déu; més i tot, ja no pot seguir pecant, perquè ha nascut de Déu.
10 En això es veu ben clar quins són els fills de Déu i quins són els fills del diable: tot aquell qui no es comporta justament no és de Déu, com tampoc no ho és aquell qui no estima el seu germà.

Tinguem-nos amor els uns als altres

11 Perquè el missatge que heu sentit des del primer moment és aquest: que ens tinguem amor els uns als altres.
12 No pas com Caín, que estant dominat pel Maligne va matar el seu germà. I per quina raó el va matar? Perquè el seu comportament era dolent, mentre que el seu germà es comportava justament.
13 No us heu d'estranyar, germans, si el món us odia.
14 Nosaltres sabem que ja hem fet el pas de la mort a la vida, perquè estimem els germans. El qui no estima, segueix en poder de la mort.
15 Tot aquell qui odia el seu germà es fa homicida, i ja sabeu que cap homicida no conserva dintre seu la vida eterna.
16 Hem conegut l'amor en aquest fet: Ell ha donat la seva vida per nosaltres. Nosaltres també hem de donar la vida pels germans.
17 Si un que té de tot en aquesta vida, davant d'un germà seu que passa necessitat, se'l mira indiferent, ¿pensareu que dintre seu pot tenir l'amor de Déu?
18 Fills meus, cal que el nostre amor no sigui només de paraules i de llavis enfora, sinó de fets i realitats.
19 En això comprovarem que som de la veritat, i davant d'ell asserenarem la pròpia consciència,
20 si d'alguna cosa ens acusa, perquè Déu està per damunt de la nostra consciència, i ho discerneix tot.
21 Estimats, quan la consciència no ens acusa, sentim confiança en Déu
22 i obtenim qualsevol cosa que li demanem, perquè complim els seus manaments i fem allò que li agrada.
23 I el seu manament és aquest: que creguem en el nom del seu Fill Jesucrist i que ens estimem els uns als altres, tal com ell ens va manar.
24 Qui compleix els seus manaments està en Déu i Déu en ell. I així, en base a l'Esperit que ell ens va donar, coneixem que ell està en nosaltres.