PRIMERA CARTA ALS

CORINTIS

9

Els drets de l'apòstol

1 ¿No sóc apòstol? ¿No sóc lliure? ¿No he vist Jesús, Senyor nostre? ¿No sou vosaltres la meva obra en el Senyor?
2 Si per a altres no sóc apòstol, si més no, ho sóc per a vosaltres, perquè sou en el Senyor el segell del meu apostolat.
3 Aquesta és la meva resposta als qui em critiquen:
4 ¿No tenim dret a menjar i beure?
5 ¿Que no tenim dret que en els viatges ens acompanyi una germana, com ho fan els altres apòstols, els germans del Senyor i Cefes?
6 ¿O és que només jo i Bernabé som els qui no tenim el dret a deixar el treball?
7 ¿Qui hi ha que faci el servei militar a despeses pròpies? ¿Qui hi ha que cultivi una vinya i no mengi del seu fruit? ¿Quin pastor hi ha que no es nodreixi de la llet del ramat?
8 ¿El que dic és guiat per criteris humans, o no ho diu també la Llei?
9 Perquè en la Llei de Moisès llegim: "No posaràs morrió al bou quan bat."
¿És que Déu s'interessava pels bous?
10 ¿O diu això per a nosaltres? Sí, certament que és per a nosaltres que fou escrit. Tant el qui llaura com el qui bat han de treballar amb l'esperança de participar de la collita.
11 Si nosaltres hem sembrat en vosaltres béns espirituals, ¿serà massa si recollim de vosaltres algun bé material?
12 Si altres tenen aquest dret damunt vostre, per què no amb més raó nosaltres? Amb tot, no hem fet mai ús d'aquest dret, sinó que ho hem suportat tot per no posar cap impediment a l'evangeli de Crist.
13 ¿No sabeu que els qui serveixen en el santuari, del santuari treuen el seu sosteniment, i els qui serveixen a l'altar participen de les ofrenes?
14 Així també el Senyor va manar als qui prediquen l'evangeli que visquessin de l'evangeli.
15 Però jo d'aquest dret no me n'he servit mai, ni escric això per reclamar-lo; que més m'estimaria morir abans que ningú no em prengués aquest honor.
16 Perquè, el fet de predicar l'evangeli no és cap motiu d'orgull per a mi, ja que hi estic obligat, i pobre de mi si no evangelitzés!
17 Si ho faig de bon grat, ja estic pagat; si ho faig per obligació, és una comanda a complir.
18 Llavors, quin és el meu mèrit? Que quan evangelitzi doni de franc l'evangeli, sense fer valer el meu dret en l'evangeli.
19 A tots els efectes sóc un home lliure per tothom, però de tothom m'he fet esclau per tal de guanyar-ne tants com pugui.
20 Amb els jueus m'he fet com jueu, per guanyar els jueus; amb els qui es sotmeten a la Llei, com si estigués sotmès a la Llei, tot i que no estic sotmès a la Llei, per guanyar els sotmesos a la Llei.
21 Amb els qui no tenen cap llei, jo m'he fet com si no tingués cap llei, per guanyar els qui no tenen cap llei, encara que no estic pas sense Llei de Déu, ja que tinc la llei de Crist.
22 Amb els indecisos m'he fet indecís, per guanyar els indecisos; m'he fet tot per a tots per salvar-ne alguns de la manera que sigui.
23 I tot això ho faig per l'evangeli, per tal de tenir-hi part.
24 ¿No heu vist com a l'estadi els corredors corren tots, però només un s'emporta el premi? Correu com cal per guanyar-lo.
25 Tots aquells qui volen competir s'han de privar de moltes coses; ells, per aconseguir una corona corruptible, en canvi, nosaltres, per una d'incorruptible.
26 Així, doncs, és com jo corro, no pas desorientat; així és com boxejo, no pas pegant a l'aire.
27 Al contrari, imposo severitat al meu cos i me'l domino, no fos cas que, després de fer de preparador dels altres, em quedi jo desqualificat.