PRIMERA CARTA ALS

CORINTIS

6

Els plets entre cristians

1 Com és que, quan algú de vosaltres té diferències amb un altre germà, s'atreveix a fer-se jutjar pels no creients, en lloc de recórrer a l'arbitratge dels creients?
2 ¿No sabeu que els creients jutjaran el món? I si el món ha d'ésser judicat per vosaltres, ¿no sereu aptes per a solucionar les qüestions banals?
3 ¿No sabeu que haurem de jutjat fins i tot els àngels? Amb més raó les qüestions de la vida temporal.
4 Si teniu plets per qüestions de la vida temporal, ¿preneu per jutges els menys considerats de l'església?
5 Per esperonar el vostre amor propi us vull dir: ¿És que no hi ha entre vosaltres cap home prou entenimentat que pugui fer de mediador entre els seus germans?
6 Doncs, no, el germà pledeja contra el germà; ¿i ho ha de fer davant dels no creients?
7 Tanmateix, ja és prou fracàs que hi hagi plets entre vosaltres. Per què, més aviat, no deixeu que us defraudin?
8 Però no, sou vosaltres els qui ofeneu i defraudeu, i això ho feu a germans vostres!
9 ¿No sabeu que els injustos no tindran part en el Regne de Déu? No us enganyeu, ni els llicenciosos, ni els idòlatres, ni els adúlters, ni els efeminats, ni els homosexuals,
10 ni els lladres, ni els usurers, ni els embriacs, ni els difamadors, ni els estafadors no tindran part en el Regne de Déu.
11 I això és el que éreu alguns de vosaltres, però n'heu estat netejats; heu estat santificats, heu estat rehabilitats en el nom del Senyor Jesucrist i en l'Esperit del nostre Déu.

El cos, temple de l'Esperit

12 Tot m'és permès, però no tot és convenient. Tot m'és permès, però jo no em deixaré dominar per res.
13 El menjar és per al ventre, i el ventre per al menjar, però tant l'un com l'altre han de ser extingits per Déu. I el cos no és per a la passió sexual, sinó per al Senyor, i el Senyor per al cos.
14 I Déu, que va ressuscitar el Senyor, també ens ressuscitarà a nosaltres amb el seu poder.
15 ¿No sabeu que els vostres cossos són membres de Crist? ¿Haig de prendre els membres a Crist per fer-los membres d'una prostituta? Ben cert que no!
16 ¿No sabeu que el qui s'uneix a una prostituta es fa un sol cos amb ella? Perquè l'Escriptura diu: "Seran els dos una sola carn."
17 En canvi, el qui s'uneix al Senyor forma un sol esperit amb ell.
18 Fugiu de les passions sexuals. Qualsevol altre pecat que l'home cometi es queda fora del cos, però el qui fornica peca contra el propi cos.
19 ¿Que no sabeu que el vostre cos és temple de l'Esperit Sant, que heu rebut de Déu i habita en vosaltres, i que no sou vostres?
20 Ja que heu estat adquirits per un cost tan alt, glorifiqueu Déu en el vostre cos.