PRIMERA CARTA ALS

CORINTIS

16

La col·lecta per als creients

1 Referent a la col·lecta per als creients, seguiu vosaltres també les instruccions que vaig donar a les esglésies de Galàcia.
2 Que cada diumenge cadascun de vosaltres vagi fent el seu racó amb el que bonament hagi pogut estalviar, a fi que quan jo vingui no s'hagin de fer col·lectes.
3 Quan arribi donaré cartes de presentació a les persones que hàgiu escollit, i les enviaré a Jerusalem perquè hi portin el vostre donatiu.
4 I, si val la pena que també jo hi vagi, hi anirem junts.

Recomanacions finals

5 Arribaré aquí després que hagi passat per Macedònia, perquè allà només hi vaig de passada,
6 però amb vosaltres penso quedar-m'hi una temporada; segons i com, potser hi passaré l'hivern. Així em podreu ajudar a preparar el viatge que hagi de fer després.
7 Aquesta vegada no vull que sigui només una visita ràpida, sinó que espero quedar-me algun temps amb vosaltres, si el Senyor ho permet.
8 Però ara m'estaré a Efes fins a la Pentecosta,
9 perquè se m'ha presentat una bona oportunitat amb moltes possibilitats, si bé amb molta oposició.
10 Si arriba Timoteu, feu de manera que s'hi trobi bé entre vosaltres, perquè ell treballa com jo en l'obra del Senyor.
11 Voldria que no rebés cap desatenció per part de ningú. Prepareu-li el viatge en pau, perquè torni cap aquí, ja que l'espero amb els germans.
12 Referent al germà Apol·ló, li he pregat molt i molt que us vingui a veure amb els germans, però, per ara, no n'està gaire decidit; ja vindrà en una altra ocasió.
13 Vetlleu, estigueu ferms en la fe, tingueu valor i sigueu forts.
14 Que totes les vostres coses siguin fetes amb amor.
15 Encara una altra recomanació, germans: ja sabeu que la família d'Estèfanes són les primícies de l'Acaia, i que s'han dedicat al servei dels creients.
16 Vosaltres faríeu bé de posar-vos a la disposició d'aquestes persones, i de tots aquells qui col·laboren en l'obra i treballen amb afany.
17 M'alegro que Estèfanes, Fortunat i Acaic ja siguin aquí, perquè ells han suplert la vostra absència
18 i han dissipat la meva preocupació i la vostra. Les persones així mereixen tot elogi.

Salutacions

19 Us saluden les esglésies de l'Àsia. Moltes salutacions en el Senyor de part d'Aquila i Prisca, junt amb l'església que es reuneix a casa seva.
20 Tots els germans us saluden. Saludeu-vos els uns als altres amb el bes de germanor.
21 El comiat l'escric jo mateix, Pau.
22 Si algú no estima el Senyor, rebutgeu-lo. Maran ata!*
23 Que la gràcia del Senyor Jesucrist sigui amb vosaltres.
24 El meu amor és amb tots vosaltres en Crist Jesús.