ZACARIES

 13

 

Purificació del país de Judà

1 En aquell temps hi haurà una font oberta, per a la casa de David i per als habitants de Jerusalem, destinada a la purificació dels pecats i de la impuresa.
2 Aquell dia –diu el Senyor Totpoderós–, succeirà que suprimiré del país els noms dels ídols i mai més no seran recordats. També faré que siguin suprimits del país els profetes i l’esperit d’impuresa.
3 I serà que si algú encara profetitza, el seu pare i la seva mare, que el van engendrar, li diran: “No pots seguir viu, perquè has dit falsedats en nom del Senyor”, i el pare i la mare que el van engendrar el traspassaran mentre ell profetitza.
4 En aquell temps succeirà que tots els profetes s’avergonyiran, cada un de la visió que tingui quan profetitzi, i no es posaran més el mantell de pèl per a seguir mentint,
5 sinó que cada un dirà: “Jo no sóc profeta; sóc un treballador de la terra, perquè un home em va comprar quan era jovenet.”
6 I si li pregunten: “Què són, doncs, aquestes ferides que tens als braços?”, ell respondrà: “Me les van fer a casa dels meus companys.”

Mort del pastor i dispersió del ramat

7 Alça’t, espasa, contra el meu pastor
i contra l’home company meu
–diu el Senyor Totpoderós–;
mata el pastor i les ovelles seran dispersades.
La meva mà ferirà els més petits.
8 I succeirà en tota la terra –diu el Senyor–
que dues terceres parts seran exterminades,
i una tercera part hi restarà.
9 Aquesta tercera part la faré passar pel foc,
els depuraré com es depura la plata,
i els provaré com es prova l’or.
Ells invocaran el meu nom i jo els atendré,
i diré: “És el meu poble!”,
i ells diran: “El Senyor és el nostre Déu!”