SOFONIES

 1

 

La ira del Senyor

1 Paraula del Senyor que vingué a Sofonies, fill de Cuixí, fill de Guedalià, fill d’Amarià, fill d’Ezequies, en temps de Josies, fill d’Amon, rei de Judà:
2 “Vaig a esborrar-ho tot de sobre la faç de la terra, diu el Senyor.
3 Esborraré els homes i les bèsties, esborraré les aus del cel i els peixos de la mar, i els escàndols dels malvats; eliminaré l’home de sobre la faç de la terra, diu el Senyor.
4 Estendré la meva mà contra Judà i contra tots els habitants de Jerusalem, i esborraré d’aquest lloc tot vestigi de Baal, i el nom dels seus ministres i sacerdots.
5 També, els qui dalt dels terrats adoren la milícia del cel, i aquells adoradors que juren pel Senyor, i juren pel déu Milcom;
6 i els qui deixen de seguir el Senyor, els qui no em busquen ni em consulten.”

El dia del Senyor

7 Silenci davant el Senyor Etern! Ja s’acosta el dia del Senyor! El Senyor ha preparat un sacrifici, ha purificat els seus convidats.
8 “I succeirà que el dia del Senyor jo visitaré els prínceps, els fills del rei, i tots els qui porten vestits estrangers.
9 Visitaré, també, aquell dia, tots el qui entren saltant el llindar, els qui omplen la casa del seu Senyor de violència i de frau.
10 Aquell dia –diu el Senyor– s’alçaran crits al Portal del Peix, udols des del Barri Nou, i un gran brogit des dels turons.
11 Xiscleu, habitants del Barri del Morter, perquè és eliminat tot el gremi de mercaders, esborrats tots els qui pesaven la plata.
12 I succeirà, en aquell temps, que escorcollaré Jerusalem amb llanternes i visitaré els homes que reposen com el vi sobre el solatge mentre diuen dintre seu: El Senyor no farà ni bé ni mal.
13 Les seves riqueses esdevindran despulles, i les seves llars, una desolació; construiran cases, però no les podran habitar; plantaran vinyes, però no en beuran el vi.”
14 És a prop el gran dia del Senyor, és a prop i s’acosta de pressa. El brogit del dia del Senyor és amarg, llavors xisclaran els valents.
15 Aquell dia serà d’ira, dia d’angoixa i aflicció; dia de destrossa i ruïna; dia de tenebra i foscor; dia de nuvolada i negror.
16 Dia de trompeta i crits de guerra sobre les ciutats fortificades i sobre les altes torres.
17 “Afligiré els homes i caminaran com els cecs, perquè han pecat contra el Senyor; la seva sang serà escampada com la pols, i la seva carn, com els fems.”
18 Ni la seva plata ni el seu or no podran lliurar-los el dia de la ira del Senyor, sinó que tota la terra serà consumida en el foc del seu zel ardent; farà un extermini total, en un instant, de tots els habitants del país.