SALMS

LLIBRE IV

 98

 

El Senyor ha fet palesa la seva salvació

(Salm.)


1 Canteu al Senyor un càntic nou,

perquè ha fet meravelles;

l’ha fet victoriós la seva dreta,

i el seu braç sagrat.

2 El Senyor ha fet palesa la seva salvació,

ha revelat la seva justícia a la vista de les nacions.

3 Ha recordat la seva bondat i la seva lleialtat envers la casa d’Israel.

Totes les contrades de la terra

han vist la salvació del nostre Déu.


4 Aclameu el Senyor tota la terra,

aplaudiu, exulteu i canteu lloances!

5 Exalceu el Senyor amb l’arpa,

amb l’arpa i amb veus corals,

6 amb trompetes i al toc del corn,

victoregeu davant del rei, el Senyor!


7 Bramuli la mar i el que conté,

el món i els qui l’habiten;

8 que els rius aplaudeixin,

i totes les muntanyes aclamin

9 a la presència del Senyor, que ve a regir la terra:

judicarà el món amb justícia,

i els pobles amb rectitud.