SALMS

LLIBRE IV

 97

 

Tu, Senyor, ets excels sobre tota la terra


1 El Senyor regna! Exulti la terra,

que se n’alegrin les nombroses illes!

2 L’envolten la nuvolada i la fosca,

la justícia i el dret són el suport del seu tron.

3 Un foc avança davant d’ell

i abrusa els seus adversaris tot a l’entorn.

4 Els seus llampecs enlluernen el món,

i la terra, que ho veu, tremola;

5 les muntanyes es fonen com la cera

davant del Senyor,

davant del sobirà de tota la terra.


6 El cel proclama la seva justícia,

i tots els pobles contemplen la seva glòria.

7 Que s’avergonyeixin tots els adoradors d’imatges,

els qui s’enorgulleixen en falses divinitats;

que tots els déus es postrin davant d’ell.

8 Sió ho ha sentit i se n’alegra,

i exulten les filles de Judà,

pel que tu has sentenciat, Senyor.

9 Perquè tu, Senyor, ets excels sobre tota la terra,

molt elevat per damunt de tots els déus.


10 Els qui estimeu el Senyor, detesteu la maldat!

Ell guarda les ànimes dels seus fidels

i els allibera del poder dels infidels.

11 Ja apunta la llum per al just,

i l’alegria, per als de cor íntegre.

12 Alegreu-vos, justos, en el Senyor,

i lloeu el seu sant nom.