SALMS

LLIBRE III

 84

 

Benaurats els habitants de la teva casa

(Del mestre de Cant. Al to de “Hagittit”. Dels fills de Coré. Salm.)


1 Que en són d’agradables els teus estatges,

Senyor de l’univers!

2 Sospira i anhela l’ànima meva els atris del Senyor.

El meu cor i la meva ànima exulten de joia devers el Déu vivent.


3 Fins l’ocell hi troba casa,

i l’oreneta el niu on posar la seva pollada,

prop dels teus altars, Senyor de l’univers,

Rei meu i Déu meu.

4 Benaurats els habitants de la teva casa!

Per sempre poden lloar-te.

(Pausa)


5 Feliç l’home que en tu té la seva força,

en el seu cor trobarà el camí dret.

6 Travessant per la vall eixuta,

li serà com una font

plena de benediccions

amb la pluja tardorenca.

7 Aniran amb delit creixent,

fins a veure Déu a Sió.


8 Senyor, Déu de l’univers,

escolta la meva súplica;

posa atenció, Déu de Jacob. (Pausa)

9 Mira, oh Déu, protector nostre,

esguarda el rostre del teu ungit.


10 Un sol dia en els teus atris val més que mil defora;

he preferit estar-me al llindar de la casa del meu Déu

que habitar a les tendes d’impietat.

11 Perquè sol i escut és el Senyor Déu;

ens dóna la gràcia i la glòria, el Senyor.

No nega cap bé als qui viuen amb rectitud.


12 Senyor, Déu de l’univers,

feliç aquell qui confia en tu!