SALMS

LLIBRE I

 8

 

És magnífic el teu nom

(Del mestre de cant. Al to de “Guitit”. Salm de David.)


1 Senyor, sobirà nostre,

que n’és, de magnífic, el teu nom arreu de la terra!

Has elevat la teva glòria per damunt del cel.


2 Pels llavis dels infants i dels nodrissons

has afermat el teu poder contra els adversaris,

per reprimir l’enemic i el venjatiu.


3 Quan miro el cel, obra dels teus dits,

la lluna i els estels que hi has fixat,

4 jo dic: “Què és l’home perquè te’n recordis,

o el fill de l’home perquè te’n preocupis?”


5 Tot just l’has fet inferior als àngels,

i l’has coronat de glòria i esplendor.

6 L’has fet amo de les obres de les teves mans,

tot ho has posat sota els seus peus:

7 ramats d’ovelles i de bous,

i fins i tot els animals feréstecs,

8 els ocells del cel i els peixos de la mar;

tot el que segueix els camins de l’oceà.


9 Senyor, sobirà nostre, que n’és de magnífic,

el teu nom arreu de la terra!