SALMS

LLIBRE III

 76

 

Gran és el seu nom a Israel

(Del mestre de cant. Per a instruments de corda. Salm d’Assaf. Càntic.)


1 Déu s’ha fet conèixer a Judà,

gran és el seu nom a Israel;

2 té a Salem el seu tabernacle,

i el seu estatge a Sió.

3 Allí ha trencat les fletxes de ballesta,

l’escut, l’espasa i l’aparell de guerra. (Pausa)


4 Tu ets gloriós i magnífic,

més que les muntanyes perpètues.

5 Han estat espoliats aquests valents, dormen el seu darrer son;

no s’han pogut defensar, aquests vigorosos combatents.

6 Per la teva amenaça, oh Déu de Jacob,

s’han entrebancat carros i cavalls.


7 Tu ets terrible, tu!

Qui pot resistir enfront teu, quan esclata la teva ira?

8 Del cel estant dictes sentència;

la terra s’esglaia, queda inerta,

9 quan Déu s’alça a fer justícia,

a salvar tots els humils de la terra.

(Pausa)


10 Així, l’exasperació humana et proclama,

i et rodejaràs dels supervivents del furor.

11 Feu vots al Senyor, el vostre Déu, i compliu-los;

que tots els qui el rodegen portin ofrenes al Terrible,

12 al qui abat el coratge dels prínceps

i és temible als reis de la terra.