SALMS

LLIBRE II

 60

 

Amb Déu podrem fer proeses

(Del mestre de cant. Al to de “Xuixant edut”. Miktam. De David. Per a ensenyar. Quan lluità amb Aram-Naharaim i Aram de Sobà, i Joab tornà i baté dotze mil edomites a la vall de la Sal.)


1 Oh Déu, ens has rebutjat, ens has desfet,

estàs enutjat; redreça’ns!

2 Has sacsejat el país, l’has esberlat;

repara-li les esquerdes, que s’enruna!

3 Has fet passar el teu poble per proves dures,

ens has fet beure del vi atordidor.

4 Has posat per als teus lleials una senyera

on acollir-se del tret dels arcs. (Pausa)

5 Per tal que siguin alliberats els teus amics,

i que la teva dreta ens salvi, escolta’ns!


6 Déu, per la seva santedat, ha dit: “Com m’alegraré!

Repartiré Siquem, amidaré la vall de Sucot.

7 Meu és Galaad i meu Manassès,

Efraïm és l’elm del meu cap,

Judà el meu ceptre!

8 Moab és el gibrell on em rento,

sobre Edom llanço la sandàlia!

Sobre Filistea crido victòria!”


9 Qui em conduirà a la ciutat fortificada?

Qui em guiarà fins a Edom?

10 ¿Seràs tu, oh Déu, que ens havies rebutjat,

que ja no sorties amb els nostres exèrcits?

11 Dóna’ns ajut contra l’enemic,

perquè l’auxili dels homes no val per a res!

12 Amb Déu podrem fer proeses,

ell esclafarà els nostres enemics.