SALMS

LLIBRE I

 5

 

A tu adreço la meva oració

(Del mestre de cant. Al to de “Hannehilot”. Salm de David.)


1 Escolta, Senyor, les meves paraules;

acull el meu anhel;

2 estigues atent al clam del meu prec,

Rei meu i Déu meu,

perquè a tu adreço la meva oració.

3 Senyor, ben d’hora sentiràs la meva súplica,

de bon matí em presento a tu, i espero.


4 Tu no ets un Déu que es deleixi en la maldat,

ni conviu amb tu el dolent;

5 els malvats no resisteixen la teva mirada.

Detestes tots els qui fan maleficis,

6 extermines els mentiders:

l’home fals i sanguinari l’abomina el Senyor.


7 Jo, per la teva gran bondat,

puc entrar a casa teva

i postrar-me amb reverència en el teu santuari.

8 Senyor, guia’m en la teva justícia,

perquè hi ha qui em vol mal;

fes-me dret el teu camí davant meu.


9 Que no hi ha sinceritat en els seus llavis,

i dintre seu tot és malícia;

la seva gorja és un sepulcre obert

sota la llengua afalagadora.

10 Repta’ls, oh Déu,

que ensopeguin en les seves maquinacions;

dispersa’ls per tants de crims,

ja que es revolten contra tu.


11 Però que s’alegrin tots els qui en tu confien,

que exultin perpètuament.

Els protegiràs perquè frueixin de tu

els qui estimen el teu Nom,

12 ja que tu, Senyor, beneeixes el just;

el teu favor el cobreix com un escut.