SALMS

LLIBRE II

 48

 

Gran és el Senyor

(Càntic. Salm. Dels fills de Corè.)


1 Gran és el Senyor i digne de tota lloança

a la ciutat del nostre Déu, la seva muntanya santa.

2 Bell cim, encant de tota la terra,

el mont de Sió, muntanya del Nord,

la ciutat del gran rei;

3 Déu, entre els seus fortins,

s’ha confirmat com un baluard segur.


4 Heus aquí que uns reis s’havien concertat,

tots alhora irrompien,

5 tan bon punt fou a la vista, van quedar esgarrifats,

esporuguits van fugir a corre-cuita.

6 Allà mateix els sobtà un tremolor,

espasmes com de partera,

7 tal com la ventada de llevant

estavella les naus de Tarsis.

8 Tal com ho havíem sentit a dir, així ho hem vist

a la ciutat del Senyor de l’univers, a la ciutat del nostre Déu;

Déu la mantingui ferma per sempre! (Pausa)


9 Commemorem, oh Déu, la teva amorositat,

al centre del teu temple;

10 igual que el teu nom, oh Déu,

així la teva lloança s’estén fins als confins de la terra;

la teva dreta va plena de justícia.

11 Se n’alegra la muntanya de Sió;

exulten les filles de Judà

per les teves justes decisions.


12 Doneu un tomb per Sió, feu-hi una volta,

compteu les torres que té;

13 graveu en la memòria la fermesa dels seus baluards,

visiteu els palaus,

per poder-ho contar a la generació futura:

14 “Així és Déu.” El nostre Déu per sempre més;

ell és qui ens guia eternament.