SALMS

LLIBRE II

 43

 

Tu ets la meva fortalesa


1 Fes-me justícia, oh Déu, i defensa la meva causa;

allibera’m de la gent impia i de l’home fals i pervers.

2 Que tu ets, oh Déu, la meva fortalesa. Per què m’has rebutjat?

Per què haig d’anar trist per l’opressió de l’enemic?


3 Envia la teva llum i la teva veritat; que elles em facin de guia,

que em duguin a la muntanya santa i als teus tabernacles.

4 I arribaré jo a l’altar de Déu,

al Déu que és l’alegria i el meu goig,

i et lloaré amb l’arpa, Senyor, Déu meu!


5 Per què t’entristeixes, ànima meva,

i et contorbes dintre meu?

Espera en Déu, que encara podré lloar-lo,

Salvador meu i Déu meu.