SALMS

LLIBRE I

 40

 

Molts confiaran en el Senyor

(Del mestre de cant. Salm de David.)


1 Amb tota esperança he confiat en el Senyor,

i ell, decantant-se cap a mi, ha escoltat el meu clam.

2 M’ha tret d’un pou de desesperació, del llot i del fangar;

ha posat els meus peus sobre la roca,

ha envigorit els meus passos,

3 i m’ha posat a la boca un càntic nou, una lloança al nostre Déu.

Molts ho veuran i temeran,

i confiaran en el Senyor.


4 Feliç l’home que té posada la seva esperança en el Senyor

i no s’ajuda dels rebels, que es desvien vers la incertesa.

5 Ens has prodigat tantes meravelles, Senyor, Déu meu!

Tants propòsits a favor nostre com has acomplert!

Ningú no se’t pot comparar.
Si ho volgués referir públicament,

sobrepassa tot el que es pugui comptar

6 No et complaus en sacrificis i ofrenes,

ans m’has obert l’enteniment.

No has reclamat holocaust ni expiació.

7 per això he dit: “Mira, sóc aquí.”

En el llibre de l’Escriptura m’és prescrit

8 de fer la teva voluntat.

Déu meu, em deleixo en la teva Llei,

ben endins del cor la tinc guardada.


9 He pregonat la justícia en la gran congregació;

fixa’t que no he contingut pas els meus llavis,

i tu, Senyor, ho saps.

10 No he amagat la teva salvació en un racó del cor;

he proclamat la teva fidelitat i la teva justícia,

no m’he callat la teva bondat i misericòrdia davant la gran congregació.


11 I tu, Senyor, no continguis la teva compassió per mi;

que la teva bondat i la teva lleialtat

em guardin sempre.

12 Són tantes les calamitats que m’aclaparen

que no es poden comptar.

Les moltes culpes m’han colgat fins a cobrir-me la vista.

Són més que cabells tinc al cap; i el meu cor no pot més.


13 Digna’t deslliurar-me, Senyor;

afanya’t a auxiliar-me.

14 Que quedin defraudats i avergonyits alhora

tots els qui em busquen la vida per segar-la.

Que reculin escarmentats els qui s’alegren del meu mal.

15 Que es retirin aclaparats per la vergonya

aquells qui deien contra mi: “Ja li està bé!”


16 Que puguin alegrar-se i festejar-te tots els qui et busquen de cor,

i sempre puguin dir: “Exalçat sigui el Senyor”

els qui estimen la teva obra de salvació.

17 Ara jo sóc un pobre i un desvalgut,

però el Senyor pensa en mi.

Tu ets el meu auxili i el meu llibertador, Déu meu, no triguis més!