SALMS

LLIBRE I

 4

 

Escolta la meva pregària

(Del mestre de cant. Amb instruments de corda. Salm de David.)


1 Quan jo clamo, escolta’m, oh Déu, justícia meva;

en tota mena d’angoixa tu m’has donat una sortida,

compadeix-te de mi i escolta la meva pregària.


2 Oh mortals! ¿Estareu sempre endurits de cor,

estimant la vanitat i recercant en la incertesa? (Pausa)

3 Sapigueu que el Senyor

vol afavorir el seu servent;

el Senyor m’escolta quan l’invoco.


4 Si us enutgeu, mireu de no pecar;

mediteu interiorment en el repòs, i aquieteu-vos. (Pausa)


5 Ofreneu sacrificis de justícia,

i confieu en el Senyor.

6 Són molts que diuen: “Qui ens durà el benestar?”

Gira cap a nosaltres, oh Senyor,

la claror del teu rostre.

7 Poses en el meu cor molta més alegria

que la joia d’ells en l’abundor del blat i del vi.


8 M’adormo en pau

tan bon punt em fico al llit,

perquè sols tu, Senyor,

em fas viure confiat.