SALMS

LLIBRE I

 29

 

Doneu al Senyor glòria i honor

(Salm de David.)


1 Doneu al Senyor, oh fills de Déu,

doneu al Senyor glòria i poder.

2 Doneu al Senyor la glòria del seu nom;

adoreu el Senyor amb santa magnificència.


3 El tro del Senyor sobre les aigües,

el Déu de la glòria fa retrunyir la tempesta,

el Senyor es fa sentir sobre les aigües torrencials.

4 El tro del Senyor amb potència,

el tro del Senyor amb majestat.


5 El tro del Senyor que estavella els cedres,

trosseja el Senyor els cedres del Líban.

6 Fa saltar el Líban com un vedell,

i el Sirion, com un brau feréstec.


7 El tro del Senyor que espurneja llamps de foc.

8 El tro del Senyor fa tremolar el desert,

el Senyor somou el desert de Cadeix.

9 El tro del Senyor esberla les alzines

i escorça les boscúries,

mentre tot el seu temple aclama: “Glòria!”


10 El Senyor s’asseu sobre les aigües diluvians,

hi seurà el Senyor, com a rei, per sempre.

11 El Senyor donarà força al seu poble,

el Senyor beneirà el seu poble amb la pau!