SALMS

LLIBRE I

 20

 

Que el Senyor t’escolti el dia de l’angoixa

(Del mestre de cant. Salm de David.)


1 Que el Senyor t’escolti el dia de l’angoixa,

que t’empari el nom del Déu de Jacob;

2 que t’enviï auxili des del santuari,

i et sostingui des de Sió.

3 Que tingui present les teves ofrenes,

i el teu sacrifici li sigui plaent. (Pausa)

4 Que et concedeixi el que el teu cor desitja

i dugui a terme tots els teus projectes.

5 Que ens puguem alegrar de la teva victòria,

i alçar estendards al nom del nostre Déu.

El Senyor acompleixi totes les teves peticions.


6 Prou reconec que el Senyor dóna la victòria al seu Ungit;

i, des de la santedat del seu cel, li contesta

amb la potència victoriosa del seu braç.


7 Uns confien en els carros, altres en els cavalls;

nosaltres confiem en el nom del Senyor, Deu nostre.

8 Ells flaquegen i cauen,

però nosaltres ens refermem i resistim.


9 Senyor, dóna al rei la victòria,

i escolta’ns quan t’invoquem!