SALMS

LLIBRE V

 150

 

Lloeu Déu al seu santuari

(Al·leluia.)


1 Lloeu Déu al seu santuari,

lloeu-lo en el firmament majestuós,

2 lloeu-lo pels seus prodigis,

lloeu-lo per la immensitat de la seva grandesa.


3 Lloeu-lo al so dels corns,

lloeu-lo amb arpes i lires,

4 lloeu-lo amb tamborí i dansa,

lloeu-lo amb les cordes i els flautins.

5 Lloeu-lo amb els címbals de ressonància,

lloeu-lo amb címbals d’aclamació.

6 Que tot el que respira doni lloança al Senyor!

Al·leluia!