SALMS

LLIBRE V

 145

 

Cada moment et beneiré

(Lloança. De David.)


Àlef


1 T’exalçaré, Déu meu i rei meu,

beneiré el teu nom per sempre.


Bet


2 Cada moment et beneiré

i lloaré el teu nom sempre, perpètuament.


Guímel


3 És gran el Senyor, i digne de tota lloança,

la seva grandesa és insondable.


Dàlet


4 D’una generació a l’altra celebren les teves obres

i divulguen els teus prodigis.


He


5 Que proclamin l’esplendor gloriós de la teva majestat,

i jo cantaré les teves meravelles.


Uau


6 Que expressin la prepotència dels teus prodigis,

i jo cantaré les teves grandeses.


Zain


7 Que evoquin el record de la teva immensa bondat

i aclamin la teva justícia.


Het

 

8 Benigne i compassiu és el Senyor,

lent per a la ira i gran en bondat.


Tet


9 Bondadós és el Senyor per a tothom,

i la seva misericòrdia s’estén a tota la creació.


Iod


10 Que et glorifiquin, Senyor, totes les teves obres,

i que els teus fidels et beneeixin,


Caf


11 Que proclamin la glòria del teu

regne, i que manifestin el teu poder,


Làmed


12 per a fer conèixer als mortals els teus prodigis

i el gloriós esplendor del teu regnat.


Mem


13 El teu regne és regne de tots els segles,

i el teu imperi és per a totes les generacions.


Nun


Fidel és el Senyor en totes les seves paraules,

i bondadós en totes les seves obres.


Sàmec


14 El Senyor sosté tots els qui podrien caure

i redreça tots els decaiguts.


Ain


15 Els ulls de tothom esperen en tu,

i al seu moment els dónes l’ali-ment;


Pe


16 tu obres la mà

i atipes de gust tot el que té vida.


Sade


17 Just és el Senyor en tots els seus camins,

i amorós en totes les seves obres.


Caf


18 El Senyor és a prop dels qui l’invoquen,

de tots els qui l’invoquen de veritat.


Reix


19 Ell satisfà l’anhel dels seus fidels,

escolta el seu clam i els salva.


Xin


20 El Senyor guarda tots els qui l’estimen,

però exterminarà tots els malvats.


Tau


21 Que la meva boca publiqui la lloança del Senyor,

i que tothom beneeixi el seu sant nom,

per sempre, perpètuament.