SALMS

LLIBRE V

 128

 

Feliç tu, fidel del Senyor

(Càntic dels pelegrinatges.)


1 Feliç tu, fidel del Senyor,

que segueixes els seus camins.

2 Quan mengis del treball de les teves mans

seràs feliç i tot t’anirà bé.


3 La teva muller serà com una parra fèrtil,

íntimament unida a la teva casa,

els teus fills seran com plançons d’olivera

al voltant de la teva taula.

4 És així com serà beneït

l’home devot del Senyor.


5 Que et beneeixi el Senyor des de Sió,

i que puguis veure el benestar de Jerusalem

tots els dies de la teva vida!

6 Que puguis veure els fills dels teus fills!

Pau a Israel!