SALMS

LLIBRE V

 120

 

El Senyor mha escoltat

(Cntic dels pelegrinatges.)


1 He invocat el Senyor en la meva angoixa,

i ell mha escoltat.

2 Senyor, allibera la meva nima dels llavis mentiders,

de la llengua enganyadora.


3 Saps qu et pagar i et retribuir,

llengua enganyadora?

4 Les sagetes del guerrer

afilades amb brases de ginesta.


5 Ai de mi, que sc foraster a Mixec

i he de viure amb els nmades de Quedar!

6 Fa massa temps que la meva nima ha de conviure

amb els qui detesten la pau.

7 Quan jo parlo de pau,

ells busquen la guerra.