SALMS

LLIBRE V

 118

 

És etern el seu amor


1 Lloeu el Senyor, perquè és bondadós:

És etern el seu amor!


2 Que digui, doncs, Israel:

És etern el seu amor!

3 Que diguin també els de la casa d’Aaron:

És etern el seu amor!

4 Que diguin igualment els qui honren el Senyor:

És etern el seu amor!


5 Enmig de l’angoixa vaig invocar el Senyor,

i el Senyor em contestà amb l’alliberament.

6 El Senyor està a favor meu, no tindré por;

què pot fer-me un mortal?

7 El Senyor està a favor meu, emparant-me,

i jo puc desafiar els qui m’avorreixen.

8 Val més emparar-se en el Senyor

que confiar en els homes;

9 val més emparar-se en el Senyor

que confiar en els poderosos.


10 Totes les nacions m’han rodejat,

però en nom del Senyor les he desbaratades;

11 m’han assetjat i envoltat,

però en nom del Senyor les he desbaratades.

12 M’envoltaven com un eixam d’abelles,

s’extingiren com un foc d’argelagues:

en nom del Senyor les he desbaratades.

13 Tu m’empenyies per fer-me caure,

però el Senyor m’ha sostingut.

14 El Senyor és la meva força i el motiu de la meva lloança,

perquè m’ha estat la salvació.


15 Crit de joia i de victòria, a les tendes dels justos:

“La dreta del Senyor ha fet proeses,

16 la dreta del Senyor és sublim,

la dreta del Senyor ha fet proeses.”

17 No moriré, sinó que viuré

per testimoniar les gestes del Senyor;

18 el Senyor m’ha corregit amb duresa,

però no m’ha lliurat a la mort.


19 Obriu-me les portes de la justícia,

hi entraré a donar gràcies al Senyor.

20 Aquesta és la porta del Senyor,

per ella entraran els justos.


21 Et donaré gràcies perquè m’has escoltat

i has estat la meva salvació.

22 La pedra que rebutjaren els constructors

s’ha convertit en la clau de l’arc.

23 És el Senyor qui ha fet això,

ha estat un prodigi als nostres ulls.

24 Aquesta és la diada que el Senyor ha preparat,

exultem i alegrem-nos-en!

25 Oh Senyor! Salva’ns ara, et prego.

Oh Senyor! Dóna’ns prosperitat, si et plau.

26 Beneït el qui ve en nom del Senyor!

Des de la casa del Senyor us beneïm!

27 El Senyor és Déu, i ell ens il·lumina!

Iniciem la cerimònia amb rams,

fins als corns de l’altar.


28 Tu ets el meu Déu, i et dono gràcies;

Déu meu, t’exalçaré!


29 Lloeu el Senyor, perquè és bondadós:

És etern el seu amor!