SALMS

LLIBRE V

 115

 

Al teu nom dóna la glòria


1 No a nosaltres, Senyor, no a nosaltres,

sinó al teu nom dóna la glòria,

per la teva bondat, per la teva lleialtat.

2 Per què han de dir els pagans:

“On és ara el seu Déu?”

3 El nostre Déu és al cel,

i tot el que s’ha proposat ho ha fet.

4 Però els ídols d’ells són de plata i d’or,

de fabricació humana,

5 que tenen boca i no parlen,

tenen ulls, però no hi veuen,

6 tenen orelles, però no hi senten,

tenen nas, però no oloren;

7 les seves mans no palpen,

els seus peus no poden caminar,

i de la seva gorja no en surt ni el més petit so.

8 Igual que ells són els qui els fabriquen,

i tots els qui hi posen confiança.


9 Israel confia en el Senyor:

ell és el seu auxili i el seu escut!

10 Casa d’Aaron, confieu en el Senyor:

ell és el vostre auxili i el vostre escut!

11 Creients del Senyor, confieu en el Senyor:

ell és el vostre auxili i el vostre escut!

12 El Senyor es recorda de nosaltres per beneir-nos:

beneirà la casa d’Israel,

beneirà la casa d’Aaron.

13 Beneirà els qui veneren el Senyor,

tant els petits com els grans.


14 El Senyor us farà prosperar,

a vosaltres i als vostres fills.

15 Sigueu beneïts del Senyor,

creador del cel i de la terra.


16 El cel és privatiu del Senyor,

però la terra l’ha donada als fills d’Adam.

17 No són pas els morts els qui glorificaran el Senyor,

ni cap dels qui baixen al silenci.

18 Som nosaltres els qui beneïm el Senyor,

des d’ara i per sempre més.

Al·leluia!